Głos Wybrzeża; 1999 /12.07.1999/; nr 133

Głos Wybrzeża; 1999 /12.07.1999/; nr 133

autor artykułu:

(gab) [Zbigniew Gabryszak]

tytuł:

Kłaniajmy się historii: promocja książki

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, wspomnienia, organizacje niepodległościowe, organizacje kombatanckie, dyktatura stalinowska, stalinizm, reżim stalinowski, Tczew – historia – 1945-1956, opór wobec władzy 1945-1970, represje polityczne 1945-1970, region, więźniowie polityczni 1944-1956, podziemie polityczne 1944-1956, podziemie zbrojne 1944-1956, Tczew – organizacje 1944-1956, promocja książki, spotkanie autorskie, promocja książki 2 lipca 1999, spotkanie autorskie 2 lipca 1999, biblioteka Tczew, wydarzenia kulturalne

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Witold Bielecki, Koszmar i gehenna [publikacja autorstwa W. Bieleckiego], Marian Całko, Marian Wawrzyniec Całko, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zenon Odya, Jan Kulas

osoby powiązane:

  • Witold Bielecki (ps. „Czarny”, „Konrad”, „Krokodyl”; 1935-2007) – prawnik, harcmistrz, uczestnik drugiej konspiracji niepodległościowej (1950–1952), komendant Hufca ZHP Tczew (1964–1968), kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku, prezes tczewskiego koła Związku Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych, członek, a zarazem dowódca Tajnej Organizacji Skautingu; w latach 1968-1995 główny specjalista kontroli państwowej w gdańskiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli (NIK), inicjator budowy „Pomnika ofiar terroru stalinowskiego” przy Zespole Szkół Technicznych w Tczewie, wolontariusz aktywnie zaangażowany w prace Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie [poradnictwo prawne], sekretarz w Konwencie Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego, popularyzator tradycji patriotycznych i niepodległościowych uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i medalami pamiątkowymi organizacji kombatanckich, laureat tygodnika Motywy w plebiscycie „Sylwetki najwartościowszych instruktorów harcerskich” (1974), autor sześciu publikacji [„Dziobaty”, „Przemijają lata, pozostają ślady”, „Na maszcie flaga”, „Koszmar i gehenna”, „Stalinizm czyli ostrzeżenie historii”, „Szkice z dziejów Związku Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Tczewskiej w latach 1990–2000”] / tczewski harcerz i adwokat phm. Wojciech Chabałowski o Witoldzie Bieleckim: „To był najwybitniejszy tczewski harcerz, człowiek – instytucja, który wyprzedził czas”
  • Marian Całko / Marian Wawrzyniec Całko – harcerz Szarych Szeregów w hufcu Otwock, członek powojennej konspiracyjnej grupy harcerskiej Młoda Polska (1948-1950), prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku, członek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej [przyznane nagrody i wyróżnienia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2014), Drzwi do Wolności – wyróżnienie przyznawane „bohaterom wspierającym działaczy i liderów podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego, jak również osobom, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności” (2019)]
  • Zenon Odya – samorządowiec, w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, uhonorowany m.in. Brązowym (2001) i Złotym (2010) Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
  • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny oraz współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa

instytucje powiązane:

  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – organizacja kombatancka o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszająca byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz stalinowskich łagrów, a także obywateli polskich, walczących o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, jak również w podziemnych organizacjach ruchu oporu; ZKRPiBP rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku, jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 63314 członków (stan na 31.12.2018 r.), w tym 18644 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją pluralistyczną, skupiającą: 3913 żołnierzy Wojska Polskiego, 402 żołnierzy Września 1939 r., 303 żołnierzy służących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 2433 żołnierzy Armii Krajowej, 1127 żołnierzy Batalionów Chłopskich, 625 żołnierzy Armii Ludowej – konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiej Partii Robotniczej, 171 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 245 żołnierzy walczących w Polskich Oddziałach Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 235 najmłodszych kombatantów – żołnierzy „Synów Pułku”, 5697 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 468 represjonowanych. Do Związku należy 3022 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania) / za: https://www.kombatantpolski.pl/pl/

materiały powiązane:

sygnatura:

WP93

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0093

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content