Tczew. Widok na obecną ulicę Obrońców Westerplatte

Tczew. Widok na obecną ulicę Obrońców Westerplatte

Tczew. Widok na obecną ulicę Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse) / niem. Dirschau. Friedrichstrasse

obiekty widoczne:

  • fragment obecnej ulicy Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse)
  • budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte 10 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstanie obiektu: 1911 rok; willa zaprojektowana przez gdańskiego architekta Maksa Fliera dla kupca zbożowego Eisenacka; w okresie II wojny światowej siedziba NSDAP; obecnie siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)
  • budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
  • kamienica przy ulicy Obrońców Westerplatte 17/17A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1903 rok; pierwszy właściciel: Franciszek Wodtke – mistrz murarski; w roku 1910 przebudowa części domu)
  • oświetlenie uliczne

osoby powiązane:

  • Maks Flier – gdański architekt
  • Carl Eisenack – kupiec, potentat zbożowy, jeden z członków loży masońskiej, działacz towarzystwa szkolnego „Schulverein”, właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rolnych, właściciel budynku przy ulicy Rybackiej 7, właściciel kamienicy przy ulicy Obrońców Westerplatte 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją [por. reklama przedsiębiorstwa C. Eisenacka opublikowana w Księdze Adresowej Tczewa i Pelplina z 1924 roku: „Carl Eisenack zakup i sprzedaż: zboża, mąki, nasion, nawozów sztucznych, wełny surowej i artykułów pastewnych – Własne duże spichlerze z nowoczesnem urządzeniem”]
  • Franciszek Wodtke – mistrz murarski, pierwszy właściciel kamienicy przy ul. Obrońców Westerplatte 17/17A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

po 1911 [po wybudowaniu willi przy ulicy Obrońców Westerplatte 10]; datowanie uszczegółowione: 1939-1945 (okres okupacyjny)

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na odwrocie odręczny dopisek o następującej treści: „Dirschau südlich von Danzig” [Tczew na południe od Gdańska]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt673

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content