Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Linia budynków przy ulicy

Tczew. Fragment budynku przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte 10 (dawna siedziba NSDAP)

Tczew. Fragment budynku przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte 10 (dawna siedziba NSDAP)

Tczew. Fragment budynku przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte 10 (dawna siedziba NSDAP)

Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Fragment Parku Miejskiego /

Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Fragment Parku Miejskiego /

Tczew. Fragment budynku przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte 10 (dawna siedziba NSDAP)

Tczew. Rynek z ratuszem staromiejskim – współcześnie Plac Generała Józefa Hallera. Widok na Kościół

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Bahnhofstrasse). Widok na obecną ulicę

Tczew. Widok na obecną ulicę Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse) / niem.

Tczew. Fragment budynku przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte / niem. Dirschau. Kreisleitung

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Bahnhofstrasse). Widok na obecną ulicę

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera. Ratusz staromiejski. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Fragment Parku Miejskiego /

23/23