Tczew. Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Wodnej / daw. Szpital św. Jerzego

Tczew. Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Wodnej / daw. Szpital św. Jerzego

Tczew. Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Wodnej / daw. Szpital św. Jerzego – niem. Dirschau. St. Georgs-Hospital

obiekty widoczne:

  • Szpital św. Jerzego (zwany pokrzyżackim) przy dawnym Przedmieściu Królewieckim – budynek opatrzony szyldem „St. Georgen Hospital” / współcześnie: Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące (czas powstania obiektu we współczesnym kształcie: 1911 rok; dawniej szpital miał swoją siedzibę w parterowym budynku usytuowanym na linii murów miejskich prostopadle do budynku obecnego; Szpital św. Jerzego działał w Tczewie już w wieku XIV (początkowo jako szpital w czasach epidemii trądu, następnie jako przytułek dla biedoty, bezdomnych i starców), pierwszy tczewski Szpital św. Jerzego znajdował się w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego (na terenie dzisiejszego cmentarza ewangelickiego), następnie w wieku XVI został przeniesiony do budynku przy ul. Mickiewicza 18 (patrz: dawne / obiegowe nazwy obiektu: „Wielki szpital” czy ” Buda św. Jerzego”) ; w latach 1720-1755 do szpitala należała również kamienica przy ulicy Mickiewicza 19; w tym czasie funkcję szpitala pełnił także budynek zlokalizowany przy obecnej ulicy Krótkiej 7 (od 1661 do 1881); prawdopodobnie przed wybudowaniem obiektu przy ulicy Wodnej 6 szpital pokrzyżacki mieścił się poza miastem w rejonie ul. Lecha (wschodnia część dzisiejszej ulicy Lecha, w połowie jej biegu, bliżej obecnej ulicy Obrońców Westerplatte); Szpital św. Jerzego działał przy ulicy Wodnej od polowy XIX wieku nie zmieniając lokalizacji aż do końca wieku XIX, około 1930 roku budynek zmodernizowano i dostosowano do potrzeb szkolnych / począwszy od lat międzywojennych swoją siedzibę miało w tym miejscu kolejno: gimnazjum niemieckie, gimnazjum Towarzystwa Kupców Samodzielnych (od 1931 roku), szkoła zawodowa (okres okupacji), Szkoła Podstawowa nr 6, tczewskie Liceum Medyczne ; za: R. Landowski, Tczew w czasie i przestrzeni, s. 173, 204)

osoby widoczne:

  • mieszkańcy Tczewa
  • personel szpitala
  • dzieci

datowanie:

1912 [po wybudowaniu obiektu przy obecnej ul. Wodnej 8] –1913 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Schaar
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 11 marca 1915 roku
  • karta pocztowa adresowana do Hannoveru / współcześnie: Hannower – miasto w Niemczech, stolica kraju związkowego Dolna Saksonia oraz związku komunalnego Region Hanower (pozostałe dane adresata nieczytelne)

uwagi:

  • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 11.03.1915
  • brak znaczka pocztowego
  • na rewersie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa]

sygnatura:

Poczt743

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content