Tczew. 11. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (30 lipca 2002 roku)

Tczew. 11. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (30 lipca 2002 roku)

miejscowość:

 • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • dom jednorodzinny przy ulicy Jagiellońskiej 12 / w kadrze widoczny fragment obiektu
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jagiellońskiej 13
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jagiellońskiej 14
 • dom dwurodzinny przy ulicy Jagiellońskiej 15A-15B
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jagiellońskiej 16 / obiekt widoczny w tle

obiekty / miejsca powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (osiedle Suchostrzygi, osiedle Bajkowe) – przełomową datą związaną z planowaną budową kościoła parafialnego na tczewskim osiedlu Suchostrzygi był dzień 19 czerwca 1978 roku, to właśnie wówczas wydana została decyzja Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału d/s Wyznań zezwalająca na wybudowanie kolejnego obiektu sakralnego na terenie Tczewa; dnia 8 lipca 1978 roku Kuria Biskupia Chełmińska wydała dekret, podpisany przez Wikariusza Generalnego bpa Zygfryda Kowalskiego, upoważniający proboszcza parafii pw. św. Józefa do załatwienia wstępnych formalności prawno-administracyjnych, związanych z rozpoczęciem budowy kościoła na tczewskich Suchostrzygach; dnia 20 października 1978 roku biskup chełmiński Bernard Czapliński wraz z księżmi infułatami drem Antonim Liedtke i Romanem Górskim przybyli do Tczewa, gdzie w obecności dziekana ks. dra W. Preisa, proboszcza Józefa Rocławskiego oraz przyszłego inwestora strony kościelnej ks. wikariusza Stanisława Cieniewicza, omówili kwestie związane z budową obiektu; dnia 25 października 1978 roku Urząd Miasta Tczewa wydał decyzję na mocy której wytyczono teren pod lokalizację suchostrzyckiej świątyni; w czasie odpustu parafialnego 11 czerwca 1984 roku biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił i wmurował kamień węgielny w narożną część ściany wieńcowej świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie; największy kościół w Diecezji Pelplińskiej, zbudowany w latach 1982-1998, został uroczyście konsekrowany dnia 15 września 1998 roku; konsekracji dokonali – Nuncjusz Apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk i Pierwszy Biskup Pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga w obecności arcybiskupów i biskupów: Henryka Józefa Muszyńskiego – abpa gnieźnieńskiego, Mariana Przykuckiego – abpa szczecińskiego Edmunda Piszcza – abpa warmińskiego, Andrzeja Śliwińskiego – bpa elbląskiego i Piotra Krupy – bpa pomocniczego pelplińskiego

osoby widoczne:

 • ksiądz Stanisław Cieniewicz / obecnie ksiądz prałat Stanisław Cieniewicz – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 1980 mianowany proboszczem Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku)
 • Zenon Odya – prezydent miasta Tczewa (w latach 1994-2010), samorządowiec uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (2010), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
 • ksiądz Jan Ostrowski / obecnie ksiądz prałat Jan Ostrowski – w latach 1987-1994 wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, obecnie proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Lipuszu
 • ksiądz Jacek Giełdon – w latach 1995-1997 wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, od 2005 roku proboszcz w Parafii Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Mostach
 • Piotr Krupa – duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych (doktor teologii moralnej), w latach 1978-1980 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu, w latach 1981–1986 rektor nowo erygowanego Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski (w latach 1984–1992), biskup pomocniczy pelpliński (w latach 1992–2011), od 2011 roku biskup pomocniczy senior diecezji pelplińskiej, wikariusz w parafiach: św. Trójcy w Gubinie (1961–1962), św. Michała Archanioła w Świebodzinie (1962–1966), Chrystusa Króla w Kołczygłowach (1966–1970) oraz Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze (1970–1971), kanonik-teolog koszalińskiej kapituły katedralnej (od 1979 roku), dyrektor Diecezjalnego Studium Teologicznego w Tczewie, redaktor „Miesięcznika Diecezji Pelplińskiej”, członek Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji
 • Eugenia Hegele – emerytowana nauczycielka (zawodowo związana ze Szkołą Podstawową nr 1 im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Tczewie), członkini Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW, laureatka „Złotego Kompasu” – najwyższego odznaczenia klubowego NKK TRSOW
 • Dagmara Spławińska – nauczycielka (zawodowo związana ze Szkołą Podstawową w Lubiszewie oraz z Zespołem Kształcenia i Wychowania w Swarożynie)

data:

30 lipca 2002 roku

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

kościoły Tczew, Kościół rzymskokatolicki, religia, zagadnienia wyznaniowe

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Jasna Góra, osiedle Suchostrzygi, ulica Jagiellońska, ulica Jagiellońska 12, ulica Jagiellońska 13, ulica Jagiellońska 14, ulica Jagiellońska 15A-15B, ulica Jagiellońska 16, Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Kościół NMP Matki Kościoła w Tczewie, Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, pielgrzymka, pielgrzymka 2002, Pielgrzymka Tczewska, piesza pielgrzymka na Jasną Górę, pielgrzymka diecezjalna, pielgrzymka Tczew – Jasna Góra 2002, 11. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, pielgrzymi Tczew, Zenon Odya, Stanisław Cieniewicz, ks. Stanisław Cieniewicz, Jan Ostrowski, ks. Jan Ostrowski, Piotr Krupa, ks. biskup Piotr Krupa, Jacek Giełdon, ks. Jacek Giełdon, Eugenia Hegele, Dagmara Spławińska, Tczew 2002, Tczew lipiec 2002, Tczew 30.07.2002

uwagi:

 • fotografia barwna
 • fotografia grupowa

autor zdjęcia:

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego oraz Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

sygnatura:

XV1-22712/RZS   

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content