Tczew. Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 8 (współcześnie Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie, ul. Armii Krajowej 70, Osiedle Suchostrzygi)

Tczew. Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 8 (współcześnie Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie, ul. Armii Krajowej 70, Osiedle Suchostrzygi)

miejscowość:

 • Tczew / Osiedle Suchostrzygi

obiekty powiązane:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie / współcześnie Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie

Szkoła Podstawowa nr 8 – ważniejsze wydarzenia:

 • 30 stycznia 1920 roku: funkcję kierownika Szkoły Podstawowej nr 8 powierzono Wojciechowi Glińskiemu (zawodowo związanemu z placówką od 11października 1903 roku)
 • 1922 rok: przeprowadzony spis powszechny wykazał, że dawną wieś włościańską Suchostrzygi (współcześnie osiedle) zamieszkiwało łącznie 845 osób, w tym 763 Polaków i 82 Niemców
 • 23 kwietnia 1926 roku: suchostrzyckiej placówce nadano imię św. Wojciecha – męczennika, świętego Kościoła Katolickiego, patrona Polski, Czech i Węgier
 • listopad 1927 roku: na skutek epidemii duru brzusznego zmarło 7 mieszkańców wsi Suchostrzygi, objawy tyfusu stwierdzono u 65% uczniów
 • wrzesień 1929 roku: w klasach I-III SP nr 8 naukę pobierało łącznie 140 uczniów
 • 1 lutego 1932 roku: Szkoła Podstawowa nr 8 (do 1932 roku trzyklasowa) przekształcona została w szkołę siedmioklasową z czterema pierwszymi oddziałami; starsze roczniki kontynuowały naukę w placówkach oświatowych w Tczewie
 • listopad 1932 roku: uruchomiono świetlicę oraz bibliotekę szkolną
 • 20 sierpnia 1933 roku: kierownikiem szkoły został p. Prabucki (lotnik, uczestnik I wojny światowej)
 • 26 czerwca 1935 roku: nad Suchostrzygami przeszła nawałnica, w wyniku gradobicia w suchostrzyckiej szkole wybitych zostało 116 szyb (największe bryły lodu miały średnicę około 20 cm)
 • 15 września 1936 roku: oddano do użytku boisko szkolne (w kronice SP nr 8 czytamy: „Aby zniwelować boisko należało 600 m 3 ziemi z wyżej położonych miejsc przewieźć do niżej położonych. Do tego używano kolejkę polną. Prace wykonywali nauczyciele i dzieci”.)
 • wrzesień 1937 roku: szkoła suchostrzycka została zaliczona do tak zwanego trzeciego stopnia organizacyjnego; w roku szkolnym 1937/1938 naukę pobierało w niej 252 uczniów (w klasach I-VII); po likwidacji mieszkania nauczycielskiego uzyskano dodatkową izbę lekcyjną, kancelarię oraz pomieszczenie służące do przechowywania pomocy naukowych
 • wrzesień 1938 roku: w roku szkolnym 1938/1939 do SP nr 8 uczęszczało 324 uczniów (w tym 24 z Rokitek)
 • rok szkolny 1945/1946: „Po sześcioletniej straszliwej zawierusze wojennej i okrutnych prześladowaniach Polaków przez okupanta , znowu rozbrzmiał w tutejszej szkole gwar dziecięcych głosów w języku polskim.(..) W samych Suchostrzygach około 50 rodzin przyjęło obywatelstwo niemieckie (volksdeutsch). Około 30 rodzin volksdeutschów opuściło Suchostrzygi, wyjeżdżając do Niemiec. Pozostali złożyli wnioski o rehabilitację, złożyli przysięgę wierności Polsce i wyrazili pragnienie uzyskania z powrotem miana Polaków, jednak i z tych szereg rodzin wyjechało do Niemiec. Ale byli w Suchostrzygach i nieugięci Polacy, którzy woleli poświęcić zdrowie, a nawet życie, znosić męczarnie w więzieniach i obozach niemieckich, niż wyrzec się swej narodowości. Spośród wielu innych zginął i kierownik tutejszej szkoły śp. Prabucki. Nawet niektóre dzieci suchostrzyckie nie zważając na niebezpieczeństwo – donosiły żywność uwięzionemu nauczycielowi tutejszej szkoły Rożanowskiemu Franciszkowi. Mimo najsurowszych zarządzeń, by zniszczono wszystkie książki polskie, jednak część podręczników polskich w Suchostrzygach została przechowana. Budynek szkolny wraz z całym urządzeniem zburzony został w ostatnich dniach działań wojennych. Wszelkie akta, pomoce naukowe i umeblowanie zostało zniszczone doszczętnie. Kronika niniejsza przypadkowo znaleziona została w Tczewie, prawdopodobnie zabrana była przez władze niemieckie w celach śledczych. Wobec tego, że budynek szkolny został zburzony (…) przydzielono tutejszej szkole budynek pomajątkowy byłego właściciela Paczkowskiego – Polaka, obecnie volksdeutscha” (Czesław Matiasiński, wpis do kroniki SP 8)
 • wrzesień 1945 roku: w budynku dawnej karczmy (skrzyżowanie obecnej ulicy Traugutta i Armii Krajowej) utworzono dodatkowe pomieszczenia lekcyjne, salę gimnastyczną, oddział przedszkolny oraz mieszkanie nauczycielskie; w ramach przeprowadzonej reformy rolnej szkole przydzielono dodatkowe 2,60 ha gruntu oraz dwa ogrody (przed wojną SP nr 8 dysponowała 1 ha gruntu)
 • rok szkolny 1946/1947: nauka odbywała się równolegle w budynku pomajątkowym (skrzyżowanie ulic Żwirki i Armii Krajowej) oraz w budynku po byłej karczmie (skrzyżowanie ulicy Traugutta i Armii Krajowej)
 • kwiecień 1948 roku: rozpoczęto odbudowę obiektu szkolnego, zniszczonego w wyniku działań wojennych (nadzór nad pracami budowlanymi sprawowali: inż. Sobieralski oraz architekt powiatowy p. Zwoliński), gruz usuwała miejscowa ludność oraz uczniowie
 • wrzesień 1948 roku: do rejonu SP nr 8 przyłączono ulice: Rejtana, Żwirki, Wigury oraz Harcerską (od nr 60)
 • rok szkolny 1959/1960: nauka odbywała się w siedmiu salach lekcyjnych, dwie izby mieściły się w specjalne do tego celu wynajętym baraku (aż do rozbudowy szkoły)
 • październik 1961 roku: rozpoczęła się, zainicjowana przez mieszkańców Suchostrzyg, budowa skrzydła bocznego Szkoły Podstawowej nr 8; dobudowaną część oddano do użytku 18 grudnia 1964 roku

  W związku z rozbudową osiedla Suchostrzygi i ze zwiększającą się z roku na rok liczbą mieszkańców podjęto decyzję o budowie kolejnej szkoły – Szkoły Podstawowej nr 4 (współcześnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Jagiełły). Obiekt został oddany do użytku w roku 1983. Nie zmieniło to jednak sytuacji uczniów, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 8. Ze względu na brak miejsca młodzież uczyła się w trybie trzyzmianowym. Pod koniec lat 80. XX wieku władze miasta podjęły decyzję o budowie Szkoły Podstawowej nr 12. Pierwsze roczniki rozpoczęły naukę w nowej placówce już w 1992 roku.

osoby widoczne:

 • Czesław Matiasiński
 • Elżbieta Dzięciołowska
 • uczniowie / uczennice

data:

lata 60. XX wieku

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

edukacja, szkolnictwo, oświata, nauka, szkoły Tczew, szkoły podstawowe

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, ulica Armii Krajowej, ulica Armii Krajowej 70, Osiedle Suchostrzygi, szkoła podstawowa – ulica Armii Krajowej – Tczew, Szkoła Podstawowa nr 8 – ulica Armii Krajowej – Tczew, Szkoła Podstawowa nr 8 – ulica Armii Krajowej 70 – Tczew, Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie, uczniowie, uczennice, nauczyciele, Czesław Matiasiński, Elżbieta Dzięciołowska, lata 60. XX wieku

uwagi:

 • fotografia czarno-biała
 • reprodukcja
 • zdjęcie grupowe

sygnatura:

XI5b-11308/RZS 

numer albumu:

94

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content