Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. płka Stanisława Dąbka (klasa III C). Lata siedemdziesiąte

Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. płka Stanisława Dąbka (klasa III C). Lata siedemdziesiąte

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca powiązane:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie / Szkoła Podstawowa nr 10 im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie / współcześnie Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie (W latach 60. XX wieku przystąpiono do opracowania budżetu gospodarczego miasta Tczewa w ramach którego przewidziano budowę nowej, 18-izbowej szkoły podstawowej, do której pierwotnie uczęszczać miało 900 uczniów. Budowę gmachu szkolnego rozpoczęto 10 listopada 1967 roku. Obiekt został oddany do użytku w roku szkolnym 1969/1970. Wydarzenie to zbiegło się z rocznicą ćwierćwiecza Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, z tego też względu tczewska placówka była początkowo nazywana Szkołą 25-lecia PRL. 12 marca 1970 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia pułkownika Stanisława Dąbka, bohatera II wojny światowej, dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża. W tym samym dniu żona Stanisława Dąbka, p. Irena Dąbek, odsłoniła tablicę upamiętniającą poległego w 1939 roku pułkownika piechoty Wojska Polskiego. W roku szkolnym 1973/1974 powołano do życia Zbiorczą Szkołę Gminną, tym samym grono pedagogiczne tczewskiej „dziesiątki” powiększyło się o nauczycieli z Lubiszewa Tczewskiego oraz Rokitek. Z okazji 10-lecia istnienia Szkoła Podstawowa nr 10 otrzymała sztandar (autorem projektu był Jan Wałaszewski, artysta plastyk ze Starogardu Gdańskiego). Rok szkolny 1982/83 był ostatnim rokiem istnienia Zbiorczej Szkoły Gminnej, tym samym Szkole Podstawowej nr 10, mieszczącej się przy ulicy M. Konopnickiej 11, przywrócono status szkoły miejskiej. Rozpoczęto wówczas starania o nadanie placówce nowego sztandaru, który decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku został oficjalnie przekazany szkole 9 maja 1985 roku. W 25. rocznicę powstania placówki, podczas uroczystej mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. proboszcz Piotr Wysga poświęcił sztandar szkolny umieszczając na jego drzewcu Ryngraf Maryjny. 1 września 2001 roku w tczewskiej „dziesiątce” utworzono pierwsze klasy integracyjne, w tym samym roku Szkołę Podstawową nr 10 im. płka Stanisława Dąbka przemianowano na Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płka Stanisława Dąbka / więcej: https://sp10tczew.edupage.org/a/o-nas?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

osoby widoczne:

Piotr Wysga (1941-) – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (święcenia kapłańskie: 6.06.1965), absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu zabytkoznawstwa i konserwacji zabytków), Kapelan Jego Świątobliwości Jana Pawła II, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, w latach 1967-1988 wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, w latach 1988-2016 proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, diecezjalny duszpasterz neokatechumenatu, kapelan Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, od 2016 roku proboszcz senior

datowanie:

1970

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościół rzymskokatolicki, liturgia katolicka, obrzędy religijne, uroczystości religijne, sakramenty święte, komunia, pierwsza komunia święta, dzieci, ksiądz, kapłan, duchowieństwo

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, Fara, Fara Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Fara – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 – Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 – Tczew, trzecioklasiści, szkoła podstawowa, SP 10 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie, klasa III C, klasa III C – Szkoła Podstawowa nr 10 – Tczew, I Komunia Święta, Pierwsza Komunia Święta, Piotr Wysga, ks. Piotr Wysga, Tczew maj 1970, lata 70. XX wieku

uwagi:

  • fotografia czarno-biała
  • zdjęcie grupowe

sygnatura:

Fot2399

ze zbiorów prywatnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content