Tczew. Osiedle Garnuszewskiego (daw. Śródmieście II). Lata 70. XX wieku

Tczew. Osiedle Garnuszewskiego (daw. Śródmieście II). Lata 70. XX wieku

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 2 (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1970 rok; ilość mieszkań: 90; ilość pomieszczeń / izb: 270; powierzchnia użytkowa: 3661 m²; kubatura: 15932 m³)
 • wielofunkcyjny budynek przy alei Zwycięstwa 6 / od 1974 roku siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie [w budynku m.in.: biura SM; Osiedlowy Dom Kultury; przedszkole; sklep nabiałowy oraz Coctail Bar]
 • fundamenty / plac budowy (współcześnie: Niepubliczne Przedszkole Czwóreczka, ulica Saperska 7)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Saperskiej 6 (data oddania obiektu do użytku: 1971 rok; ilość mieszkań: 90; ilość pomieszczeń / izb: 270; powierzchnia użytkowa: 3563 m²; kubatura: 15932 m³)
 • garaże
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Saperskiej 10
 • budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 31 / fragment (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1972 rok; ilość mieszkań: 60; powierzchnia użytkowa: 2391 m²)
 • samochód osobowy Fiat 126p
 • parterowy budynek / barak przy ulicy Saperskiej 11A
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 27 / w tle
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 12 / w tle (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1975 rok; ilość mieszkań: 88; ilość pomieszczeń / izb: 297; powierzchnia użytkowa: 3892 m²; kubatura: 17805 m³)
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 13 / w tle (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1974 rok; ilość mieszkań: 88; ilość pomieszczeń / izb: 297; powierzchnia użytkowa: 3892 m²; kubatura: 17805 m³)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 28 / w tle (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 60; ilość pomieszczeń / izb: 180; powierzchnia użytkowa: 2400 m²; kubatura: 10594 m³)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 29 / w tle (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 60; ilość pomieszczeń / izb: 180; powierzchnia użytkowa: 2400 m²; kubatura: 10594 m³)
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Saperskiej 12 / w kadrze widoczna boczna ściana (czas powstania obiektu: lata 1970-1972; pierwszy dyrektor: Franciszek Drelich)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 22 (data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 90; kubatura: 15932 m³)
 • szkoła przy ulicy Gdańskiej 17 / od 1998 roku Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba [nazwy szkoły począwszy od roku 1945: Państwowe Gimnazjum Handlowe – 1945 (siedziba: ulica Wodna / ulica Parkowa), Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe – 1946-1948 (siedziby: ulica Parkowa, od 1946 roku ulica 30 Stycznia 1), Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe – 1948-1950 (siedziba: ulica 30 Stycznia 1), Państwowe Gimnazjum i Technikum Handlowe 1952-1956 (siedziba: ulica 30 Stycznia 1), Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – 1956-1976 (siedziba: ulica 30 Stycznia 1; od 1973 roku ulica Gdańska 17), Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” – 1976-1987 (siedziba: ulica Gdańska 17), Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 1987-1989 (siedziba: ulica Gdańska 17), Zespół Szkół Zawodowych 1989-1990 (siedziba: ulica Gdańska 17), Zespół Szkół Ekonomicznych 1990-1998 (siedziba: ulica Gdańska 17), od 1998 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba]
 • budynek przy ulicy Gdańskiej 17 / współcześnie: Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba
 • Hotel „Malinowo” przy alei Solidarności 19 / współcześnie Hotel „Carina” (data oddania obiektu do użytku: 1975 rok)
 • budynek administracyjny Kombinatu Ogrodniczego Malinowo przy alei Solidarności 19
 • KPGO Malinowo / Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Malinowo [w tle]
 • niezagospodarowany plac pomiędzy ulicami Jedności Narodu a Saperską / współcześnie teren sportowo-rekreacyjny
 • Kolejowa wieża ciśnień w Zajączkowie Tczewskim / Wieża Ciśnień nr 6 w Zajączkowie Tczewskim [obecnie wyłączona z eksploatacji]

hasła powiązane:

 • Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego [osiedle mieszkaniowe usytuowane w centralnej części Tczewa, pomiędzy ulicami: Gdańską, aleją Solidarności, Wojska Polskiego i Sobieskiego; daw. Śródmieście II]
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie / daw. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Tczewie, niem. Beamten Wohnungs Bauverein [instytucja powołana do życia 26 sierpnia 1898 roku z inicjatywy burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego; w październiku 1898 r., z ramienia tczewskiej spółdzielni, zakupiono 3 tys. m² gruntu przy ulicy Sobieskiego, na którym, w latach 1898-1900 wzniesiono cztery domy wielorodzinne z 27 mieszkaniami, 23 kwietnia 1900 r. mieszkania te formalnie przekazano lokatorom; w dziesięć lat później Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa zajęła się budową domów przy ulicy Paderewskiego (12, 13, 14) i ulicy Stromej (1-5); do roku 1918 wzniesiono w Tczewie łącznie 16 obiektów mieszkalnych z 97 lokalami; kolejne domy, m.in. przy ul. Sobieskiego 34, 35, ul. Wybickiego 22 i ul. Paderewskiego 15 zbudowano w latach 30. XX wieku; pierwszym obiektem wybudowanym przez tczewską SM po zakończeniu II wojny światowej był blok z trzydziestoma dwoma lokalami przy ulicy Sobieskiego 19 (oddany do użytku dopiero w 1960 roku); w latach 1945-1960 działalność spółdzielni ograniczała się wyłącznie do remontu budynków zdewastowanych i zniszczonych w wyniku działań wojennych; 29 listopada 1945 r. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przemianowana została na Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Państwowych i Samorządowych, w roku 1964 po raz kolejny zmieniono nazwę instytucji, tym razem na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie, by w 1976 r. ostatecznie przyjąć obowiązującą współcześnie nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie]

datowanie:

1975

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, osiedla Tczew, ulice Tczew, architektura, blok, bloki, budynek mieszkalny, budynki mieszkalne, wieżowce, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, gospodarka, gospodarka PRL, zagadnienia gospodarcze, spółdzielczość, spółdzielnia mieszkaniowa, transport, motoryzacja, szkolnictwo, oświata, edukacja, infrastruktura kolejowa

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Nowe Miasto, Śródmieście II, Osiedle Garnuszewskiego, Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego, aleja Zwycięstwa, ulica Saperska, aleja Solidarności, ulica Jedności Narodu, ulica Gdańska, aleja Zwycięstwa 2, blok sześcioklatkowy, blok sześcioklatkowy – aleja Zwycięstwa 2 – Tczew, aleja Zwycięstwa 6, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, Spółdzielnia Mieszkaniowa – aleja Zwycięstwa 6 – Tczew, plac budowy, fundamenty, ulica Saperska 7, przedszkole, Przedszkole Czwóreczka, Niepubliczne Przedszkole Czwóreczka w Tczewie, przedszkole – ulica Saperska 7 – Tczew, Przedszkole Czwóreczka – ulica Saperska 7 – Tczew, ulica Saperska 6, blok sześcioklatkowy – ulica Saperska 6 – Tczew, garaż, garaże, ulica Saperska 10, budynek dziesięciopiętrowy, wieżowiec, wieżowiec – ulica Saperska 10 – Tczew, ulica Jedności Narodu 31, samochód osobowy, Fiat 126p, mały Fiat, maluch, ulica Saperska 11A, barak, barak – ulica Saperska 11A – Tczew, ulica Jedności Narodu 27, ulica Jedności Narodu 12, ulica Jedności Narodu 13, wieżowiec – ulica Jedności Narodu 27 – Tczew, wieżowiec – ulica Jedności Narodu 12 – Tczew, wieżowiec – ulica Jedności Narodu 13 – Tczew, ulica Jedności Narodu 28, ulica Jedności Narodu 29, ulica Saperska 12, szkoła podstawowa, szkoła podstawowa – ulica Saperska 12 – Tczew, SP 11 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 11 – ulica Saperska 12 – Tczew, ulica Jedności Narodu 22, ulica Gdańska 17, ulica Gdańska 17A, szkoła ponadpodstawowa, szkoła zawodowa, Zespół Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w Tczewie, Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tczewie, Zespół Szkół Zawodowych CRS Samopomoc Chłopska – ulica Gdańska 17 – Tczew, ZSE, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, Zespół Szkół Ekonomicznych – ulica Gdańska 17 – Tczew, internat ZSE – ulica Gdańska 17A – Tczew, internat Zespołu Szkół Ekonomicznych – ulica Gdańska 17A – Tczew, aleja Solidarności 19, Carina, Hotel Carina, Hotel Malinowo, Hotel Carina – aleja Solidarności 19 – Tczew, Hotel Malinowo – aleja Solidarności 19 – Tczew, kombinat, KPGO Malinowo, Kombinat Ogrodniczy Malinowo, Kombinat Owocowo-Warzywny Malinowo, Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych MALINOWO, wieża ciśnień, kolejowa wieża ciśnień, Wieża Ciśnień nr 6, Zajączkowo Tczewskie, Kolejowa wieża ciśnień w Zajączkowie Tczewskim, widok z góry, bloki – Osiedle Garnuszewskiego – Tczew, bloki – Śródmieście II – Tczew, kronika, kronika fotograficzna, TMZT, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, kronika TMZT, kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, 30-lecie PRL, kronika fotograficzna 1945-1975, 1975 rok, lata 70. XX wieku

uwagi:

fotografia czarno-biała

autor zdjęcia:

Leon Wawrzyniak

sygnatura:

K260 / 165 jpg
[kronika fotograficzna; Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej – Rozwój Miasta Tczewa – 30-lecie PRL, lata 1945-1975; cz. II/2; oprac. Zygmunt Kułakowski, Stefan Kukowski, Czesław Zaruski, Gertruda Flisikowska, Krystyna Szymańska, Zyta Rogaczewska, Irena Malec, Edmund Szenrok, Władysław Strzeszyński, Leon Wawrzyniak, Henryk Szweda, Wiesław Tocha, Danuta Przybylak]        

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie [dar Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content