Tczew. Mosty przez Wisłę – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł)

Tczew. Mosty przez Wisłę – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł)

Tczew. Mosty przez Wisłę – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł)

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • przęsła mostowe
 • parowiec / parostatek (warto podkreślić, że w kartach pocztowych z początku wieku nierzadko retuszowano niektóre fragmenty widoku bądź nanoszono na awersy kart korespondencyjnych dodatkowe elementy zdobnicze w postaci chmur, drzew, zeppelinów, sterowców, aeroplanów, parostatków bądź innych jednostek pływających)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

po 1900 roku [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku – około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała z koloryzowanym na błękit niebem; wyd. Johann Lukowski, Beuthen [Bytom] O.-S.
 • na rewersie adnotacja w języku niemieckim: Nachdruck verboten [Przedruk wzbroniony]
 • na odwrocie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (dane adresata / dane korespondencyjne nieczytelne)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Danzig [Gdańsk] z datą 16.01.1918
 • brak znaczka pocztowego
 • na odwrocie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa]

sygnatura:

Poczt4

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content