Tczew. Wisła. Mosty wiślane. Lodołamacz „Fribbe”

Tczew. Wisła. Mosty wiślane. Lodołamacz „Fribbe”

Tczew. Wisła. Mosty wiślane. Lodołamacz „Fribbe” / niem. Dirschau (Westpr.) Weichselbrücken

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) – obiekt widoczny w tle
 • brama wjazdowa na most kolejowy – obiekt widoczny w tle
 • lodołamacz pomocniczy „Fribbe” (przejęty przez Zarząd Rzeki Wisły w Tczewie w 1920 roku, przemianowany na „Wrobna” / „Wróbel”, zatonął podczas akcji lodołamania pod Gniewem w 1928 roku; por. pocztówka nr 802 – lodołamacz pomocniczy Fribbe / inne ujęcie: https://skarbnica.tczew.pl/2403/tczew-wisla-mosty-wislane-lodolamacz-fribbe/)
 • pozostałe jednostki pływające
 • nabrzeże wiślane

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

około 1900 roku [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku: około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna) / pocztówka z koloryzowanym na błękit niebem; wyd. Johann Lukowski, Beuthen [Bytom]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt245

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content