Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza

obiekty widoczne:

  • Park Miejski / rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza (założony dzięki inicjatywie Willego Muscatego – prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta, właściciela fabryki maszyn rolniczych „A.P. Muscate Maschinenfabrik”; czas powstania: 1898 rok – dolna część parku, około 1910 – górna część parku, tak zwany lasek Schefflera; o tczewskim parku pisał między innymi Edmund Raduński na kartach wydanej w roku 1927 publikacji: „Zarys historii miasta Tczewa”: Miasto zyskało dużo na wyglądzie estetycznym przez założenie parku. Ludność tczewska mocno odczuwała brak lasu bliskiego. Najbliższy oddalony jest o 12 kilometrów a dojazd niekoniecznie łatwy. W roku 1889 nadarzyła się sposobność nabycia 75 morgów wielkiego obszaru położonego na południowej granicy miasta. Na terenie tym powstał dzięki zabiegom Towarzystwa Miłośników Miasta (Verschoenerungsverein) a szczególnie jego przewodniczącego, właściciela fabryki Willy Muscatego, piękny park rozszerzony w roku 1910 o dalsze 20 morgów nabytych z (…) fundacji dra Schefflera. (…) W roku 1915 zmarł właściwy twórca parku Muscate, Zarząd postanowił ustawić w parku obelisk z tablicą z brązu zawierającą następujący napis: Cieniom zmarłego radcy Muscatego, twórcy i krzewiciela parku miejskiego, niestety zamiar ten wykonać przeszkodziły wojna i przewrót polityczny.)
  • staw
  • ławki parkowe
  • aleje parkowe
  • zieleń miejska / roślinność

osoby powiązane:

  • Willy Muscate – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta
  • dr Hermann Scheffler – wieloletni lekarz tczewskich kolejarzy, twórca Łazienek Miejskich, fundator górnej części parku

osoby widoczne:

mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1920-1928 [przed wysłaniem karty pocztowej]

okres międzywojenny [por. nazwa wydawnictwa – POLWID Bydgoszcz oraz polskojęzyczny nadruk na awersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. POLWID Bydgoszcz (z adnotacją: Przedruk wzbroniony)
  • na awersie nadruk w języku polskim: „Tczew. Fragment z parku”
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim (jedno zdanie zapisane w języku niemieckim); adresat: Marianna Czajówna, Jeleń, poczta Piaseczno, powiat Gniew

uwagi:

na odwrocie znaczek Poczta Polska oraz stempel korespondencyjny Tczew z datą 10 lipca 1929

sygnatura:

Poczt336

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content