Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Partie aus dem Stadtpark [podpis niemieckojęzyczny zadrukowany]

obiekty widoczne:

 • Park Miejski / daw. Park Miejski im. Cesarza Wilhelma (założony dzięki inicjatywie Willego Muscatego – prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta, właściciela fabryki maszyn rolniczych „A.P. Muscate Maschinenfabrik”; czas powstania: 1898 rok – dolna część parku, około 1910 – górna część parku, tak zwany lasek Schefflera; o tczewskim parku pisał między innymi Edmund Raduński na kartach wydanej w roku 1927 publikacji: „Zarys historii miasta Tczewa”: Miasto zyskało dużo na wyglądzie estetycznym przez założenie parku. Ludność tczewska mocno odczuwała brak lasu bliskiego. Najbliższy oddalony jest o 12 kilometrów a dojazd niekoniecznie łatwy. W roku 1889 nadarzyła się sposobność nabycia 75 morgów wielkiego obszaru położonego na południowej granicy miasta. Na terenie tym powstał dzięki zabiegom Towarzystwa Miłośników Miasta (Verschoenerungsverein) a szczególnie jego przewodniczącego, właściciela fabryki Willy Muscatego, piękny park rozszerzony w roku 1910 o dalsze 20 morgów nabytych z (…) fundacji dra Schefflera. (…) W roku 1915 zmarł właściwy twórca parku Muscate, Zarząd postanowił ustawić w parku obelisk z tablicą z brązu zawierającą następujący napis: Cieniom zmarłego radcy Muscatego, twórcy i krzewiciela parku miejskiego, niestety zamiar ten wykonać przeszkodziły wojna i przewrót polityczny.)
 • aleje parkowe
 • staw (centralna część parku)
 • zieleń miejska / roślinność
 • ławka

osoby powiązane:

 • Willy Muscate – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta
 • dr Hermann Scheffler – wieloletni lekarz tczewskich kolejarzy, twórca Łazienek Miejskich, fundator górnej części parku

datowanie:

około 1908 roku / dolna część Parku Miejskiego w dziesięć lat po jego założeniu [por. R. Landowski, Tczew – spacery w czasie i przestrzeni. Część I – Od osady do miasta”, s. 104]

polskojęzyczny nadruk pochodzi z okresu międzywojennego (po roku 1920, czyli po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski, mieszkańcy miasta, nie posiadając jeszcze wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki już istniejące na rynku wydawniczym: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, starali się zatuszować pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

korespondencja datowana przez nadawcę na 6 lipca 1929 roku nie jest w tym przypadku pomocna w określaniu dat granicznych widoku zaprezentowanego na awersie karty pocztowej

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna)
 • nazwa wydawnictwa niemieckiego i niemieckojęzyczny podpis na awersie karty pocztowej zadrukowane
 • na odwrocie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 6 lipca 1929 roku (adresat: Marianna Czajówna, Jeleń, poczta Piaseczno, powiat Gniew)

uwagi:

 • na odwrocie znaczek Poczta Polska
 • na rewersie częściowo nieczytelny stempel korespondencyjny Tczew – Toruń z datą 6.07.[1929]

sygnatura:

Poczt331

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content