Tczew. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz boczny / kaplica Matki Boskiej Różańcowej

Tczew. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz boczny / kaplica Matki Boskiej Różańcowej

Tczew. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz boczny / kaplica Matki Boskiej Różańcowej (barokowy ołtarz złożony z elementów pochodzących prawdopodobnie z kościoła podominikańskiego – 1878 rok)

obiekty widoczne:

 • obraz przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów podtrzymujących różany wieniec autorstwa gdańskiego artysty Alberta Renne’go (scena przypominająca renesansowe dzieła Rafaela, dominująca kolorystyka: żółcień, czerwień, biel)
 • obraz w szczycie ołtarza przedstawiający Matkę Boską Bolesną / Matką Boską Tronującą z Dzieciątkiem na prawym ramieniu (nad obrazem widoczny werset w języku łacińskim „Regina Sacratissimi Rosarii ora pro nobis”; malowidło pochodzące prawdopodobnie z kościoła podominikańskiego)
 • figura Matki Boskiej z różańcem w ręku
 • ołtarz dwukondygnacyjny o dwóch parach kolumn z kapitelami korynckimi
 • monogram (symbol maryjny)
 • figura św. Franciszka z Asyżu (na wolutowej podstawie)
 • figura św. Antoniego (na wolutowej podstawie)
 • dwa popiersia świętych dominikańskich (na gzymsach retabulum)
 • figura Niepokalanej Dziewicy (do dnia dzisiejszego szczególnie czczona przez matki rodzin tczewskich)
 • dwa świeczniki rokokowe

obiekty powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru wskutek którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)

osoby powiązane:

 • Albert Renne / Albert Ferdinand Renne (ur. 30 VII 1822 Elbląg – zm. 15 VI 1885 Gdańsk), artysta plastyk, brat gdańskich kupców Johanna Carla Augusta (1821–1873) i Ernsta Gustawa (1821–1878), malarz scen historycznych, autor obrazu przedstawiającego Matkę Boską otoczoną wieńcem róż (1879 rok)
 • Franciszek Czarliński – proboszcz parafii staromiejskiej
 • Franciszek Piechowski – proboszcz parafii staromiejskiej [następca księdza Franciszka Czarlińskiego]
 • Henryk Mettenmeyer – proboszcz parafii staromiejskiej (1838-1871)
 • Robert Sawicki (1841 – 1925; proboszcz tczewski w latach 1871 – 1925) – uczestnik wojny 1870 roku (uhonorowany Krzyżem Żelaznym I stopnia – odznaczeniem pruskim nadawanym za męstwo na polu walki), proboszcz parafii katolickiej odpowiedzialny za sprowadzenie do Tczewa polskich Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo; kontynuator dzieła zapoczątkowanego przez księdza proboszcza Henryka Mettenmeyera (w 1878 roku, w siedem lat po mianowaniu księdza Roberta Sawickiego proboszczem tczewskiej parafii staromiejskiej, w kaplicy przy prezbiterium ustawiono barokowy ołtarz złożony z elementów pochodzących prawdopodobnie z kościoła podominikańskiego; wezwanie Matki Boskiej Różańcowej ołtarz otrzymał w rok później, wraz z pojawieniem się w nim obrazu przedstawiającego Maryję z Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu aniołów podtrzymujących różany wieniec, autorstwa gdańskiego artysty Alberta Renne’go)
 • Aleksander Kupczyński – ksiądz katolicki, czołowych działacz Narodowej Demokracji na Pomorzu Nadwiślańskim; od 1926 roku proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, inicjator wielu działań mających na celu odnowienie tczewskiej świątyni, współorganizator Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu

opis fizyczny:

 • pocztówka w sepii (fotograficzna)
 • karta pocztowa przycięta na kształt owalu

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt387

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content