Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wnętrze / ołtarz główny

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wnętrze / ołtarz główny

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wnętrze / niem. Dirschau. Inneres der Katholischen Kirche

obiekty widoczne:

  • Ołtarz Główny Ukrzyżowanego Zbawiciela – ołtarz trójkondygnacyjny (około 1690 roku; części składowe ołtarza: obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, ornamentacja roślinna, figura św. Piotra z umieszczonym na cokole napisem „Tu es Petrus” / „Ty jesteś Piotr”, figura św. Pawła z umieszczonym na cokole napisem „Vas electionis” / „Naczynie wybrane”, medalion z hebrajskim napisem „Jehowa” – pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją, obraz „Opłakiwanie” – w górnej kondygnacji, figura św. Szymona Gorliwca, figura św. Jakuba Starszego, rzeźba Trójcy Świętej – szczyt ołtarza)
  • obraz Chrystusa na Krzyżu Konającego w predelli ołtarza głównego (początek XVII wieku / szkoła flamandzko-niderlandzka)
  • barokowa ambona (II ćwierćwiecze XVIII wieku)

obiekty powiązane:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)

osoby powiązane:

  • Jakub Klunder – biskup pomocniczy chełmiński [dokonał uroczystego poświęcenia ołtarza dnia 1 maja 1910 roku /Pielgrzym 1910, nr 53: W sobotę 30go (…) ks. biskup sufragan dr. Jakób [pisownia oryginalna] Klunder w towarzystwie ks. Wojciecha Kathera, wikarego tumskiego, przybył do Tczewa. Tam na dworcu powitany przez członków dozoru kościelnego, zajechał do plebanii, z której krótko przed 5 godz. w procesyi wprowadzony został do kościoła parafialnego. Po dopełnieniu zwykłych obrządków bierzmował (…) dzieci, które w liczbie 244 (134 chłopców i 110 dziewcząt) tego dnia przyjęły pierwszą Komunię św. W niedzielę, prócz bierzmowania nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego wielkiego ołtarza, przy czem najprzew. ks. biskupowi prócz księży asystowało czterech kleryków.]
  • Bonawentura Madaliński – biskup [w roku 1686 polecił ówczesnemu proboszczowi Franciszkowi Czarlińskiemu zbudowanie ołtarza głównego w tczewskim kościele farnym]
  • Franciszek Czarliński – proboszcz parafii staromiejskiej
  • Franciszek Piechowski – proboszcz parafii staromiejskiej [następca ks Franciszka Czarlińskiego]
  • Krzykowski – kanonik, wizytator tczewskiej parafii staromiejskiej
  • Wacław Preis – od maja 1950 proboszcz parafii św. Krzyża w Tczewie, dziekan dekanatu tczewskiego [we wczesnych latach osiemdziesiątych przeprowadził renowację obu gotyckich kościołów staromiejskich; w tym okresie odnowiono również ołtarz główny tczewskiej fary]

datowanie:

1900 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku: 1900 rok – popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię] – 1919/1920 [por. napisy niemieckie widoczne na awersie karty pocztowej]

polskojęzyczny nadruk pochodzi z okresu międzywojennego (dodany został po roku 1920 – po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski)

opis fizyczny:

pocztówka fotograficzna (koloryzowana); wyd. M.R.D. [M. Renner, Dirschau]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt180

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content