Tczew. Promocja książki „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz Stanisław Cieniewicz” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz Stanisław Cieniewicz” – zaproszenie

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

wydarzenie:

Promocja książki „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz Stanisław Cieniewicz” [książka pod red. Jana Kulasa, Kazimierza Ickiewicza i Adama Chyły; adres wydawniczy: Kociewski Kantor Edytorski. Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie; Wydawnictwo „Bernardinum”, Tczew – Pelplin 2011]

O księdzu prałacie Stanisławie Cieniewiczu / Wojciech Drzeżdżon, Kapłan, wychowawca i nauczyciel, Kociewski Magazyn Regionalny, nr 4(75), 2011:

Rola kapłana, nauczyciela i wychowawcy nabiera obecnie szczególnego znaczenia. Zanik autorytetów, bezideowe wychowanie, absolutyzacja wolności oraz kryzys przeżywania wartości – niosą ze sobą niebezpieczeństwo zagubienia się współczesnego człowieka. Choć coraz częściej reagujemy agresją i cynizmem na prawdy obiektywne, to jednak wewnętrznie potrzebujemy i poszukujemy „fachowej opieki” – kapłanów, wychowawców i nauczycieli. Aby zrozumieć współczesnego człowieka należy z nim być, starać się go zrozumieć, a przede wszystkim wysłuchać go. Nasza tczewska społeczność posiada wielu znamienitych kapłanów, wychowawców i nauczycieli. Zostaliśmy „obdarowani” wieloma autorytetami, o których często wiemy niewiele, albo zbyt mało. Każdy człowiek – szczególnie w okresie adolescencji – potrzebuje drogowskazów. To one ukazują mu wartości, często cel i sens życia. Wielcy wychowawcy i nauczyciele są wśród nas, w naszych małych społecznościach, rodzinach, szkołach, a nie jak nam się często wmawia gdzieś tam w iluzorycznym ekranie telewizyjnym. W grono wielu znamienitych tczewskich wychowawców hic et nunc (tu i teraz) niewątpliwie wpisuje się osoba ks. prałata Stanisława Cieniewicza. (…) Proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła erygowanej 2 września 1980 roku, budowniczy kościoła, honorowy obywatel miasta Tczewa. Jako człowiek – szczery, prostolinijny, odważny, wymagający przede wszystkim od siebie. Zarówno
poprzez osobowość jak i posługę kapłańską wzbudza respekt i powszechny szacunek. Wychowawca pokoleń (…) Otrzymał szczególny dar a zarazem zadanie towarzyszenia człowiekowi przełomu wieków i ustrojów w odkrywaniu świata i siebie. Analizując działalność ks. prałata, przychodzi mi na myśl zawołanie: Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). Prawda ta doskonale wpisuje się w to, czym żyje i czego naucza. Godność kapłaństwa a udzielonego człowiekowi przez Chrystusa jest czymś trudnym do ogarnięcia. Patrząc na postać kapłana, widzimy „zasłonę tajemnicy” ograniczającą nasze pole widzenia; dostrzegamy sprawnego administratora parafii, dobrego kaznodzieję, budowniczego kościoła, utalentowanego pedagoga w katechezie. Nie widać jednak tej nadprzyrodzonej charyzmy, którą został obdarzony, tego namaszczenia, by pełnić w imieniu Chrystusa misję królewską, kapłańską i prorocką. To wyróżnienie, ale i wielkie zobowiązanie…

Ks. Stanisław jako kapłan– przewodnik, pełniąc swoją misję nie narzuca praw, celów. Oferuje, przeprowadza, mobilizuje do samodzielności, przekazuje i wzmacnia ambicje poprzez przykład własnego człowieczeństwa i zaangażowania, daje świadectwo wiary i własnego chrześcijaństwa. I przez to dla wielu jest specjalistą w temacie spotkania człowieka z Bogiem, ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Jego recepta na dobre duszpasterstwo? – Poddać się woli Boga. Wykonywać to, co do nas należy, a resztę zostawić Bogu. Nie jest konieczne, by w obliczu pokus relatywizmu i permisywizmu kapłan znał wszystkie zmieniające się trendy myślowe pojawiające się w obecnych czasach; wierni, oczekują od niego, aby był świadkiem odwiecznej mądrości, zawartej w Słowie Objawionym. Jego szczególna troska o jakość modlitwy i nieustanna dobra formacja teologiczna przynoszą owoce. (…) Ks. prałat był czynnym uczestnikiem transformacji ustrojowej w naszym kraju. Jego niezachwiana postawa i świadectwo życia i wiary – szczególnie w czasach trudnych – wpisały się na stałe złotymi literami w historię Tczewa. Zawsze obecny przy człowieku. Jako pontifex nieustannie buduje mosty pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Chciałoby się powiedzieć – to Jego powołanie, a jednak… Przemiany dokonujące się w naszym kraju niosą ze sobą szereg wyzwań i problemów. Z jednej strony poszerzają zakres wolności i samorealizacji, by z drugiej powodować powstanie wielu trudności, patologii, bezradności ludzi wobec zmieniającego się świata. Zjawiska te w dużym stopniu dotknęły i naszą tczewską społeczność. Dzisiaj nie żyjemy w świecie stabilnym, przejrzyście urządzonym, z jasno wytyczoną perspektywą. świat współczesny pogrążony jest w chaosie norm i zasad, a przyszłość dla wielu rysuje się mgliście. Według ks. prałata Stanisława Cieniewicza nie można budować świata bez Boga, bez odniesienia wartości. Wolność „zadana” człowiekowi ma pozwolić mu odkrywać świat, realizować się w nim. To Jego recepta na nihilizm. I tak dobry nauczyciel, kapłan– wychowawca prowadzi człowieka do pełni rozwoju, przewodzi wśród zawiłości życiowych i nieustannych wyborów. (…) Jest to zadanie niezwykle trudne, tym bardziej, że coraz powszechniej dochodzi do głosu przemoc, słabszy bywa podporządkowany silniejszemu, autorytety moralne są niszczone przez agresję i pieniądze. A jednak postawy wielu pokazują, że warto bardziej być, niż więcej mieć… Współcześnie potrzeba nam jak nigdy dotąd autorytetów wiary, miłości i prawdy, autorytetów szlachetnych serc i mądrych umysłów. Ks.prałat Stanisław Cieniewicz jako nauczyciel i wychowawca przekazując prawdę o Bogu i człowieku, własnym życiem i przykładem zdaje się nieustannie przypominać– stat crux dum volvitur orbis (krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia).

Zenon Lica, Rzecz o książce „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ks. Stanisław Cieniewicz” / Kociewski Magazyn Regionalny, nr 4(75), 2011:

Wielki to zaszczyt dla mnie i wyróżnienie, że mogłem być jednym z pierwszych czytelników wydanej nakładem wydawnictwa Bernardinum
i Kociewskiego Kantoru Edytorskiego książki „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ks. Stanisław Cieniewicz”. To owoc dwuletniej pracy redakcyjnej panów: Jana Kulasa, Kazimierza Ickiewicza oraz Adama Chyły. Dzięki ich zaangażowaniu i energicznej,a także, co podkreślić należy – społecznej pracy – został upamiętniony kolejny wielki tczewianin. (…) Książkę otwiera przedmowa Jego Ekscelencji Biskupa
Pelplińskiego prof. dr. hab. Jana Szlagi. Jego Ekscelencja wyraża uznanie dla redaktorów książki za przypomnienie tych dziejów, które dla współczesnych mogą być niekiedy nieznane lub przez nich zapomniane. (…) Podkreśla rolę ks. prałata Stanisława Cieniewicza, który otrzymał misję utworzenia nowej parafii wraz z poleceniem zbudowania świątyni. Jest, zdaniem Jego Ekscelencji, ks. Stanisław cenionym duszpasterzem każdego pokolenia, charyzmatycznym, łatwo znajdującym wspólny język z parafianami, umiejącym tworzyć syntezę tego, co poznał wcześniej, z tym co niesie potrzeba chwili. Książka składa się z trzech części, trzech rozdziałów.

W pierwszej przedstawiona została historia Parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie, w drugiej zarys biografii ks. prałata Stanisława Cieniewicza, w trzeciej zaś spisano wspomnienia i refleksje o ks. prałacie, przedstawione zarówno przez księży, jak i przez osoby świeckie, wśród nich lekarzy, nauczycieli, działaczy „Solidarności” i innych. (…) Ogółem udało się pozyskać 60 wspomnień i refleksji. Część pierwszą, autorstwa Kazimierza Ickiewicza i ks. Jerzego Więckowiaka, otwierają opisy starań o kościół na Suchostrzygach, a następnie ustanowienie parafii. (…) Zawarte w tym rozdziale są także ważne dla każdego parafianina informacje o patronce parafii i kościoła – Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła, patronach dolnego kościoła – błogosławionej Karolinie Kozkównie i błogosławionym ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim. Czytelnik znajdzie tu także informacje o kaplicy męczenników Ziemi Tczewskiej, pomniku Jana Pawła II oraz figurze Matki Bożej Królowej Rodzin (…) Historię parafii zamykają informacje o życiu religijnym parafian, biorących udział we wspólnotach formacyjnych, jak też mogących uzyskać pomoc w Bezpłatnym Biurze Porad Prawnych, poradni dla osób uzależnionych od narkotyków, Świetlicy Środowiskowej, Klubie Anonimowych Alkoholików. (…)

W rozdziale drugim ks. infułat Stanisław Grunt nakreślił zarys biografii ks. prałata Stanisława Cieniewicza (…) Zarys ten został uzupełniony przez Jana Kulasa dokładnym kalendarium życia i działalności ks. dziekana oraz ważniejszych faktów i wydarzeń w jego parafii. (…) Dzięki kwerendom Jana Kulasa w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku można dowiedzieć się więcej o patriotycznej postawie księdza prałata, jaka rysuje się w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa. Przytoczę w tym miejscu fragment z notatki SB: Ks. Stanisław Cieniewicz, proboszcz parafii MB Królowej Kościoła w Tczewie. Negatywnie ustosunkowany do ustroju PRL. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami opozycji politycznej, udzielał im pomocy i wsparcia materialnego oraz organizował dla nich i z ich udziałem nabożeństwa intencjonalne. Podpisał: Naczelnik Wydziału IV WUSW Gdańsk ppłk mgr Stanisław Kubiński. Jak słusznie dostrzegł Jan Kulas, my tczewianie, możemy być dumni i usatysfakcjonowani, wiedząc, że ks. Cieniewicz należał w najtrudniejszych latach stanu wojennego do najwybitniejszych i najodważniejszych duszpasterzy na Pomorzu Gdańskim, który z narażeniem życia i zdrowia niósł pomoc i wsparcie prześladowanym działaczom „Solidarności”, głosił odważne i mądre kazania oparte na nauce
społecznej Kościoła i Ewangelii. (…)

Część trzecia to wspomnienia i refleksje o księdzu prałacie. (…) Otwierają je refleksje ks. dra Stefana Adricha, który podkreśla niezwykłą więź Księdza Proboszcza z Parafianami, jego troskę i dobroć. Jak pisze, każdy: młody czy stary, kobieta czy mężczyzna, potrzebujący, a nawet nieudolny oszust, zawsze się żegna z księdzem Proboszczem zadowolony. (…) Z kolei ks. Krzysztof Aleksandrowicz zwraca uwagę na skromność i pokorę ks. Cieniewicza, wybitnego duszpasterza i głosiciela ewangelii, a jednocześnie doskonałego organizatora, który nie stroni od ludzi i ich problemów. (…) ks. dr Antoni Dunajski dostrzega swoisty charyzmat przewodzenia dany przez Boga ks. prałatowi dla dobra całej wspólnoty, której służy. Wyraża się on troską o dialogowe rozwiązywanie problemów personalnych i duszpasterskich. Jak zauważa, ks. prałat Cieniewicz buduje mosty pomiędzy strukturami kościelnymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami, służy i łączy, a gdy trzeba ostrzega i wymaga. (…) Ks. Feliks Kamecki podkreśla, iż kapłaństwo ks. prałata jest niezwykle piękne, pełne Chrystusowej nadziei i szalonego optymizmu, rozmodlenia, zakochania się w Matce Bożej. To świetny mówca i kaznodzieja, pełen szacunku i miłosierdzia, oddany Bogu i Jego pasterzom bez reszty. Obecny Biskup Włocławski Jego Ekscelencja Wiesław Mering, znający księdza Stanisława Cieniewicza blisko 50 lat, wspomina, iż był on koleżeński i serdeczny w kontaktach z innymi ludźmi już podczas nauki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Jak zauważa biskup Mering, przyczyną sukcesów duszpasterskich i organizacyjnych ks. Cieniewicza jest jego mądrość, prostota i szczodrość serca. (…) Ks. profesor Jan Perszon, były wikary w parafii NMP Matki Kościoła, współpracę z ks. S. Cieniewiczem wspomina jako najpiękniejsze lata w swoim życiu, kiedy uczył się być księdzem (…) W przekonaniu księdza Piotra Wysgi ks. S. Cieniewicz jest nie tylko zasłużonym dziekanem, ale z uwagi na wielką aktywność duszpasterską i społeczną człowiekiem instytucją. (…) O księdzu prałacie Stanisławie Cieniewiczu z uznaniem, szacunkiem i wielką wdzięcznością wyrażają się także osoby świeckie. Wśród nich są także lekarze. I tak Zbigniew Bulczak, wspominając księdza Cieniewicza, zwraca uwagę na jego głęboki patriotyzm i pomoc okazywaną członkom „Solidarności” w okresie stanu wojennego. (…) Dr nauk med. Dariusz Doering podkreśla charyzmat słowa ks. Cieniewicza. Jak wspomina, wszyscy słuchali księdza z uwagą i nikt nie pozostawał obojętny na jego nauki. Danuta Galewska, lekarka i działaczka „Solidarności” (…) określa ks. Stanisława mianem osoby wyjątkowej, która swoją wiarą i świadectwem życia pociągała tysiące parafian, wielu tczewian, która pomagała ludziom w najtrudniejszych czasach i sytuacjach. Dla Lucji Wydrowskiej i jej przyjaciół ks. Cieniewicz jest dobrym, mądrym człowiekiem, niestrudzonym kapłanem i niezawodnym przyjacielem, który zasługuje na najwyższy podziw i szacunek. Wiele ciepłych słów pod adresem ks. prałata kierują działacze „Solidarności”. Wspominają go, tak jak Tadeusz Wilczarski, jako opatrznościowego kapłana danego przez Boga na trudne czasy, który w latach stanu wojennego niósł wieloraką pomoc represjonowanym, dawał też słowa otuchy i nadziei. Współtwórca tczewskiej „Solidarności” – Roman Bojanowski – z rozrzewnieniem wspomina swoje pierwsze spotkania z ks. Cieniewiczem podczas strajku sierpniowego w 1980 roku (…) Podkreśla, że ks. Stanisław nikomu nie odmawiał pomocy. Jak mówi: Taki jest ks. prałat Stanisław Cieniewicz. On taki jest. Znany działacz kolejarskiej „Solidarności”, Jacek Prętki, lata stanu wojennego i ks. Stanisława wspomina jako opiekuna ludzi działających w podziemiu, pomagającego rodzinom tych, którzy zostali internowani lub aresztowani i osadzeni w więzieniach. Jak zauważa, do dzisiaj ks. Cieniewicz wspiera tych, którzy są słabi, którzy potrzebują pomocy, zarówno tej materialnej jak i duchowej. Dla niego ks. Stanisław jest przewodnikiem, u którego zawsze może szukać duchowego wsparcia. Mieczysław Śliwka, działacz „Solidarności” FPS Polmo, zauważa, że po 13 grudnia 1981 roku ówcześni działacze pierwsze kroki kierowali do proboszcza NMP Matki Kościoła po porady, pomoc i duchowe wsparcie. (…) Jan Kulas ks. prałata postrzega jako wyjątkowego duszpasterza, zasłużonego kapelana „Solidarności” i wielkiego społecznika, dobrodzieja i darczyńcę. W stanie wojennym ks. proboszcz nie tylko wspierał i pomagał potrzebującym, ale nade wszystko dawał świadectwo odwagi i mądrości życiowej. Uczył, że należy domagać się prawdy, wolności i poszanowania godności człowieka, ale bez nienawiści i chęci odwetu. (…)
Nie sposób przytoczyć tu wszystkich wspomnień i refleksji, jak zaznaczyłem jest ich 60. We wszystkich nich ks. Dziekan Cieniewicz wspominany jest jako wielki i wyjątkowy kapłan, patriota okresu stanu wojennego, wychowawca pokoleń, który własnym życiem i przykładem przekazuje prawdę o Bogu i człowieku. Publikacja, licząca 320 stron, ukazała się w 25-lecie posługi kapłańskiej ks. S. Cieniewicza jako Dziekana Dekanatu Tczewskiego oraz w 30. rocznicę uchwalenia programu NSZZ „Solidarność”.

organizator:

 • Jan Kulas (redaktor publikacji „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz Stanisław Cieniewicz”)
 • Kazimierz Ickiewicz (redaktor publikacji „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz Stanisław Cieniewicz”)
 • Adam Chyła (redaktor publikacji „Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz Stanisław Cieniewicz”)
 • ks. prałat Stanisław Cieniewicz – dziekan dekanatu tczewskiego

miejsce spotkania:

Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie

data / termin spotkania:

12 września 2011 roku (godzina 17:00)

osoby powiązane:

 • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
 • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny oraz współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa
 • ksiądz Stanisław Cieniewicz – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 1980 mianowany proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku)
 • Zenon Lica – profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (Instytut Pedagogiczno-Językowy), od 1 lutego 2011 roku profesor Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Filologiczny), członek Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (tematyka badań naukowych: problematyka kaszubska, onomastyka, ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii, historia języka polskiego, poprawność językowa), autor obronionej w roku 1998 dysertacji doktorskiej Kaszubszczyzna utworów Hieronima Derdowskiego (1852-1902) oraz obronionej w roku 2010 rozprawy habilitacyjnej Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie, radny kadencji 2018-2023 (gmina Tczew)
 • ks. infułat Stanisław Grunt – protononariusz apostolski, kanonik senior Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, kapłan odznaczony medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis
 • Adam Chyła – współautor / współredaktor publikacji Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie i jej proboszcz ksiądz Stanisław Cieniewicz”
 • Wojciech Drzeżdżon – pedagog, doradca zawodowy, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalność: pedagogika pracy, aksjologia), nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, prodziekan i kierownik Katedry Dydaktyki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami, uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych, autor 6 publikacji oraz ponad 100 rozpraw naukowych (zainteresowania badawcze: kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy, doradztwo i aktywizacja zawodowa, preorientacja i orientacja zawodowa, kreowanie i rozwój kariery personalnej oraz zawodowej)

obiekty powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (osiedle Suchostrzygi, osiedle Bajkowe) – przełomową datą związaną z planowaną budową kościoła parafialnego na tczewskim osiedlu Suchostrzygi był dzień 19 czerwca 1978 roku, to właśnie wówczas wydana została decyzja Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału d/s Wyznań zezwalająca na wybudowanie kolejnego obiektu sakralnego na terenie Tczewa; dnia 8 lipca 1978 roku Kuria Biskupia Chełmińska wydała dekret, podpisany przez Wikariusza Generalnego bpa Zygfryda Kowalskiego, upoważniający proboszcza parafii pw. św. Józefa do załatwienia wstępnych formalności prawno-administracyjnych, związanych z rozpoczęciem budowy kościoła na tczewskich Suchostrzygach; dnia 20 października 1978 roku biskup chełmiński Bernard Czapliński wraz z księżmi infułatami drem Antonim Liedtke i Romanem Górskim przybyli do Tczewa, gdzie w obecności dziekana ks. dra W. Preisa, proboszcza Józefa Rocławskiego oraz przyszłego inwestora strony kościelnej ks. wikariusza Stanisława Cieniewicza, omówili kwestie związane z budową obiektu; dnia 25 października 1978 roku Urząd Miasta Tczewa wydał decyzję na mocy której wytyczono teren pod lokalizację suchostrzyckiej świątyni; w czasie odpustu parafialnego 11 czerwca 1984 roku biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił i wmurował kamień węgielny w narożną część ściany wieńcowej świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie; największy kościół w Diecezji Pelplińskiej, zbudowany w latach 1982-1998, został uroczyście konsekrowany dnia 15 września 1998 roku; konsekracji dokonali – Nuncjusz Apostolski w Polsce Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk i Pierwszy Biskup Pelpliński Prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga w obecności Arcybiskupów i biskupów: Henryka Józefa Muszyńskiego – abpa gnieźnieńskiego, Mariana Przykuckiego – abpa szczecińskiego Edmunda Piszcza – abpa warmińskiego, Andrzeja Śliwińskiego – bpa elbląskiego i Piotra Krupy – bpa pomocniczego pelplińskiego

instytucje powiązane:

 • Kociewski Kantor Edytorski – lokalna oficyna wydawnicza powstała w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury; od 1994 roku sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie [w 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu przyznano statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku, podczas I Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Promocyjnych „Costerina 2000”, KKE zdobył III miejsce oraz wyróżnienie specjalne za wszechstronność oraz szatę edytorsko-graficzną prezentowanego dorobku; od 1986 roku nakładem KKE wydawany jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej]

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 14,8 cm x 10,5 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, Cieniewicz Stanisław (1940- ), Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, duchowieństwo katolickie – od 1944 roku, Tczew – kościół katolicki, proboszczowie – od 1980 roku, Tczew – religia, wspomnienia, wydarzenia kulturalne

uwagi:

 • na stronie drugiej szczegółowy program promocji

sygnatura:

DZS38

numer skanu:

dzs_0038

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content