Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

Gorzędziej (niem. Gerdin). Pobrzeże Wisły obiekty widoczne: flaga Cesarstwa Niemieckiego / Rzeszy

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

5/5