Tczew. Nabrzeże wiślane / przystań rybacka (rejs wycieczkowy w kierunku Gorzędzieja) – niem.

Tczew. Mosty przez Wisłę. Portal zachodni – portal mostu kratowniczego / drogowego obiekty

Tczew. Zniszczone mosty przez Wisłę. Odbudowa tczewskich mostów jesienią 1939 roku. Rozpoczęcie budowy

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie / niem. Dirschau. Die gesprengte Brücke

Tczew. Lodołamacze na Wiśle / niem. Eisbrecher auf der Weichsel obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Dawne portale Mostów Tczewskich. Most drogowy. Most kolejowy obiekty widoczne: most

Tczew. Dawne portale Mostów Tczewskich. Most drogowy. Most kolejowy / niem. Dirschau.

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) / niem.

Tczew. Panorama miasta

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) / niem.

217/217