Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse obiekty

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Mosty przez Wisłę – widok od strony Lisewa / niem. Dirschau. Die neue

Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse obiekty

6/6