Danlux Sp. z o.o. Wędkowy okna Danlux – elementy / części składowe: okucia

Danlux Sp. z o.o. Wędkowy adresy: zakład produkcyjny: Danlux Sp. z o.o. Wędkowy –

Tczew. Ulica Wojska Polskiego

Tczew. Zjazd powiatowy Stronnictwa Narodowego w Tczewie. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy

Tczew. Elektrownia miejska przy ulicy Nowej – widok z zewnątrz obiekty widoczne: elektrownia

Tczew. Wodociągi miejskie. Ujęcie wody „Park Miejski” – hala maszyn po modernizacji w 1928

Tczew. Elektrownia miejska przy ulicy Nowej – wnętrze elektrowni obiekty widoczne: elektrownia

Tczew. Widok na ulicę Kard. Stefana Wyszyńskiego

A. P. Muscate G.m.b.H -pocztówka reklamowa

10/10