Tczew. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Fragment ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – widok

Tczew. Widok na obecny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Strażnica przy ulicy Lecha /

Tczew. Gmach pocztowy (współcześnie Urząd Pocztowy nr 1 przy obecnej ul. J. Dąbrowskiego 7)

4/4