Tczew. Plac Generała Józefa Hallera – wschodnia pierzeja rynku obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Zamkowej

Tczew. Różne ujęcia miasta. Karta pocztowa z pięcioma widokami obiekty / miejsca widoczne:

3/3