Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Wieża Ciśnień przy rozwidleniu ulic Bałdowskiej i 30-go Stycznia – widok od strony

3/3