Teren przy obecnej ulicy Za Dworcem – północy stok wysoczyzny wiślanej pomiędzy Kanałem Młyńskim, Starym Dworcem a mostami przez Wisłę (w XIX wieku, na terenach przy ulicy Za Dworcem, mieściły się cukrownia i młyn; w związku z budową mostu przez Wisłę, w 1848 roku, w obiektach wchodzących w skład kompleksu cukrowni zorganizowano cementownię)

1/1
Skip to content