Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

Tczew. Most kolejowy. Oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego odbudowanego przez armię niemiecką /

Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

Tczew. Fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

4/4