Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej obiekty widoczne:

Tczew. Gmach pocztowy (współcześnie Urząd Pocztowy nr 1 przy obecnej ul. J. Dąbrowskiego 7)

Tczew. Plac Wolności (obecnie Plac Generała Józefa Hallera) – północna i wschodnia pierzeja

Tczew. Dawny dworzec. Poczekalnia dworcowa / niem. Dirschau. Bahnhof. Der grosse Wartesaal

4/4