Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej

obiekty widoczne:

 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 12 / daw. Plac Wolności 12 (czas powstania obiektu: około XVIII wieku, około 1924 roku dobudowanie ozdobnych arkad oraz zadaszenia nad balkonem; począwszy od roku 1901 własność kupca Leopolda Teshmera)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: I połowa XIX wieku; 1891 rok – przebudowa fasady południowej; kolejni właściciele począwszy od roku 1882: Emil Priebe, Otto Schwanke, Robert Baniecki, Wolfgang Ziemens)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: XIX wiek; kamienica odbudowana po pożarze pierzei rynku w lipcu 1900 roku; w latach 1865-1907 własność kupca Juliusa Wagnera; w roku 1912 obiekt przebudowany dla rodziny Goldsteinów, w latach 1922-1936 własność kupca Stanisława Pancierzyńskiego, w latach 1936-1939 własność kupca Franciszka Malewskiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, w latach 1900-1908 własność kupca Adalberta Redlingera, kolejni właściciele: Sally Brenner, Władysław Teodorczyk)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (po pożarze w lipcu 1900 roku gruntowna przebudowa i rozbudowa kamienicy, w latach 1897-1920 własność kupca Sallego Brennera, w latach 1920-1939 własność kupca Władysława Maciejewskiego)
 • kamienica przy ulicy Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1913 roku; kamienica w stylu secesyjnym zbudowana dla braci Franza i Curta Friedrichów według szkicu z 1913 roku; od roku 1913 na parterze budynku mieścił się magazyn meblowy firmy Gebrüder Friedrich – rok założenia 1875; kolejni właściciele obiektu począwszy od roku 1888: Robert Lebenstein, Franz Jahn, Johann Orlowski, Zarząd Pruskich Kolei Państwowych; w latach 30. XX wieku w budynku mieściła się cukiernia / Cafe und Konditorei Damröse)
 • kamienice przy ulicy Podgórnej – prawa strona kadru (numery 1 – XVIII wiek, 2 – XVIII wiek, w latach 1925-1935 nadbudowa piętra, 3 – I połowa XIX wieku, 4 – I połowa XIX wieku, – 1913 rok – dobudowa dwóch kondygnacji do parterowego domu z poddaszem, 6 – II połowa XIX wieku, 1911 rok – remont wraz z modernizacją elewacji, 7 – 4 ćwierćwiecze XVIII wieku)
 • autobus

osoby powiązane:

 • Leopold Teshmer – kupiec, od roku 1901 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Otto Schwanke – kupiec, w latach 1907-1920 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Robert Baniecki – kupiec, w latach 1920-1943 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Wolfgang Ziemens – kupiec, w latach 1943-1945 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franciszek Malewski – kupiec z Pelplina, w latach 1936-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Stanisław Pancierzyński – kupiec, w latach 1922-1936 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Simon Goldstein – kupiec, w latach 1907-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Adalbert Redlinger – kupiec, w latach 1900-1908 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Sally Brenner – kupiec, w latach 1916-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15; w latach 1897-1920 właściciel kamienicy przy ob. Placu Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Teodorczyk – kupiec, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Maciejewski – kupiec, w latach 1920-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franz Friedrich – kupiec, brat Curta Friedricha, właściciel magazynu meblowego Gebrüder Friedrich (rok założenia 1875), właściciel kamienicy secesyjnej zlokalizowanej przy ulicy Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Curt Friedrich – kupiec, brat Franza Friedricha, właściciel magazynu meblowego Gebrüder Friedrich (rok założenia 1875), właściciel kamienicy secesyjnej zlokalizowanej przy ulicy Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Robert Lebenstein – w latach 1888-1906 właściciel budynku znajdującego się w rejonie ulicy Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Franz Jahn – właściciel ziemski w Wielkich Lichnowach, w latach 1906-1907 właściciel budynku znajdującego się w rejonie ulicy Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Orlowski – właściciel ziemskich z Tczewskich Łąk, w latach 1907-1912 właściciel budynku znajdującego się w rejonie ulicy Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • K. Jabłoński [Krzysztof Jabłoński] – artysta fotograf, historyk, teoretyk fotografii, autor i współautor wystaw indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych, krajowych oraz międzynarodowych, w 1957 roku przyjęty w poczet członków rzeczywistych Związku Polskich Artystów Fotografików, odznaczony między innymi Medalem za Zasługi dla ZHP, Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Medalem im. Jana Bułhaka, uhonorowany tytułem Artiste FIAP [Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP]

datowanie:

datowanie uszczegółowione: 1966 rok [rok zapisany odręcznie na rewersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. nakładem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zakład wytwórczy we Wrocławiu); fot. K. Jabłoński

uwagi:

 • brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]
 • na odwrocie pieczątka poprzedniego właściciela karty pocztowej – Zygfryda Szalczewskiego

sygnatura:

Poczt312

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content