Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim)

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim)

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na daw. Przedmieściu Berlińskim) / niem. Dirschau. Kreishaus

obiekty widoczne:

  • Starostwo / obecnie: budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
  • strażnica przy ulicy Lecha 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (pierwszym gospodarzem obiektu była Franciszek Murawski – do lutego 1940; akt erekcyjny pod budowę nowej strażnicy przy ul. Lecha 11 wmurowano 4 maja 1898 r., dokument podpisali m.in: Ludwik Dembski- burmistrz, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Gustaw Klink – kupiec, członek zarządu tczewskiej OSP, Gustaw Liedtke – mistrz piekarski, Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego, G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych)
  • budynek straży pożarnej (por. napis na budynku: Feuerwehr – Straż Pożarna)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

  • Franciszek Murawski – członek tczewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej od chwili jej założenia w 1896 roku
  • Ludwik Dembski– burmistrz Tczewa, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej
  • Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej
  • Gustaw Klink – kupiec, członek zarządu tczewskiej OSP
  • Gustaw Liedtke – mistrz piekarski
  • Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego
  • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych / Dampf Schneidemühle Wilke

datowanie:

około 1909/1910 roku [po przeniesieniu siedziby tczewskiej OSP w rejon Świńskiego Rynku – obecnie ul. Lecha 11 i po wybudowaniu tczewskiego starostwa; w widokach późniejszych brak drewnianego ogrodzenia]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. W. Kranz, Dirschau [Tczew]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt620

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content