Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim). Obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim). Obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na daw. Przedmieściu Berlińskim). Obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 / niem. Dirschau. Kreishaus

obiekty widoczne:

 • Starostwo / obecnie: budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
 • strażnica przy ulicy Lecha 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (pierwszym gospodarzem obiektu była Franciszek Murawski – do lutego 1940; akt erekcyjny pod budowę nowej strażnicy przy ul. Lecha 11 wmurowano 4 maja 1898 r., dokument podpisali m.in: Ludwik Dembski- burmistrz, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Gustaw Klink – kupiec, członek zarządu tczewskiej OSP, Gustaw Liedtke – mistrz piekarski, Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego, G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych)
 • budynek straży pożarnej (na budynku widoczny niemieckojęzyczny napis: Feuerwehr [Straż Pożarna])
 • oświetlenie uliczne
 • fragment Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

osoby powiązane:

 • Franciszek Murawski – członek tczewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej od chwili jej założenia w 1896 roku
 • Ludwik Dembski– burmistrz Tczewa, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej
 • Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej
 • Gustaw Klink – kupiec, członek zarządu tczewskiej OSP
 • Gustaw Liedtke – mistrz piekarski
 • Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego
 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych / Dampf Schneidemühle Wilke

datowanie:

około 1909/1910 roku [po przeniesieniu siedziby tczewskiej OSP w rejon Świńskiego Rynku – obecnie ul. Lecha 11 i po wybudowaniu tczewskiego starostwa; w widokach późniejszych brak drewnianego ogrodzenia]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: Betty Wieruszowski (?)
 • karta pocztowa adresowana do Charlbg. (prawdopodobnie chodzi o Berlin-Charlbg. / współcześnie: Berlin-Charlottenburg – dzielnica Berlina w okręgu administracyjnym Charlottenburg-Wilmersdorf)

uwagi:

 • na rewersie stempel pocztowy / korespondencyjny Königsberg [Królewiec] / współcześnie: Kaliningrad z datą 6.05.1919
 • brak znaczka pocztowego
 • na odwrocie odręczny dopisek: Feldpost [poczta polowa]
 • na rewersie odręczny dopisek: Grenzschutz [straż graniczna]

sygnatura:

Poczt28

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content