Dziennik Bałtycki; 1996 /12.04.1996/; nr 87/96

Dziennik Bałtycki; 1996 /12.04.1996/; nr 87/96

autor artykułu:

Józef M. Ziółkowski

tytuł:

Wszystko o historii Tczewa

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, Tczew – historia, monografia, publikacja popularnonaukowa, plany wydawnicze, monografia Tczewa, historia Tczewa, Tczew – monografie, Tczew – historia – do 1454 roku, Tczew – historia – 1454-1772, Tczew – historia – 1815-1919, Tczew – historia – do 1995 roku

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Edmund Raduński, Urząd Miejski w Tczewie, Rada Miejska w Tczewie, samorząd miasta Tczewa, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii – Wydział Historyczny – Uniwersytet Gdański, Instytut Historii UG, dr Wiesław Długokęcki, rozwój przestrzenny Tczewa, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie [współcześnie: Archiwum Diecezji Pelplińskiej], Tajne Archiwum Państwowe Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie

osoby powiązane:

  • Józef M. Ziółkowski – dziennikarz, muzealnik, autor publikacji o tematyce regionalnej (m.in. „U Andzi i Maćka na Kociewiu”, „Szkice kociewskie”, „Świątynie Kociewia Tczewskiego”, „W delcie Wisły”, 'Myśliwskim tropem… 65 lat Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie”, „Drogi do sukcesu”, Kulisy międzywojennego Tczewa”, itd.), współzałożyciel i członek Kolegium Redakcyjnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, od 2007 roku związany z tczewską Fabryką Sztuk (główny specjalista ds. muzealnictwa), pomysłodawca, autor, a zarazem komisarz 33 wystaw o tematyce historycznej oraz biograficznej (m.in. „Tczew od osady do współczesności” (2008), „Pradzieje Tczewa” (2010), „Tczew 1807 – wielka wojna w małym mieście” (2011), ,„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata” (2012), „20 lat wolności Tczew 1920-1939″ (2016); za pracę na rzecz kultury odznaczony m.in.: medalem Pro Domo Trsoviensi, Kociewskim Piórem i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
  • Edmund Raduński – patriota, działacz samorządowy, ceniony publicysta, wydawca, dożywotni członek Towarzystwa Naukowego, kierownik tczewskiego Banku Ludowego, od kwietnia 1920 roku członek tymczasowej Rady Miejskiej (od sierpnia 1922 roku stały członek magistratu tczewskiego), od 1937 roku kierownik Wydziału Budżetowego Urzędu Miejskiego, autor obszernej publikacji monograficznej zatytułowanej „Zarys dziejów miasta Tczewa” – pierwszego wydanego w języku polskim opracowania historycznego poświęconego Grodowi Sambora, redaktor pisma „Kociewie” – regionalnego dodatku do „Gońca Pomorskiego” (od lipca 1938 do lipca 1939 roku wydano łącznie 12 numerów miesięcznika w całości poświęconego tematyce kociewskiej); w 1939 roku aresztowany przez gestapo, uwięziony w koszarach tczewskich, tam też zamordowany 13 października 1939 roku
  • prof. dr hab. Wiesław Długokęcki –  kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2003–2008 prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UG, od 2012 roku dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Muzeum Gdańska [zainteresowania naukowo-badawcze: historia Prus, historia zakonu krzyżackiego, dzieje miast średniowiecznych]
  • prof. dr hab. Andrzej Groth – profesor nauk humanistycznych; w latach 1993-1996 wicedyrektor ds. kształcenia Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1993–1997 kierownik Zakładu Historii Polski i Historii Powszechnej XVI-XVIII wieku (Uniwersytet Gdański), w latach 1997-2004 kierownik Zakładu Historii Nowożytnej (Uniwersytet Gdański), w latach 1994-2000 kierownik Katedry Historii Nowożytnej Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, redaktor naukowy „Rocznika Elbląskiego”, członek: Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1985), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1988, w latach 1998–2003 przewodniczący Komisji Historycznej), Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (od 1990, od 1998 członek honorowy), Toruńskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005); odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), a także Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2006)
  • dr hab. Marek Stażewski – profesor nadzwyczajny UG; od 2002 roku kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego [zainteresowania naukowo-badawcze: dzieje społeczne Pomorza w XIX-XX w. (migracje, stosunki narodowościowe), archiwoznawstwo – dzieje archiwów na ziemiach polskich]
  • dr hab. Barbara Okoniewska – profesor emerytowany Uniwersytetu Gdańskiego, autorka publikacji: Z problematyki dziejów osadnictwa na Żuławach (1986), Polskie środowiska ziemiańskie Pomorza i Wielkopolski wobec realiów ekonomicznych i politycznych II Rzeczypospolitej (1993), Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej : (ich aktywność gospodarcza i polityczna) (1991), itd.

sygnatura:

WP63

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0063

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content