Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny / Kościół pw. Św Mikołaja / Kościół św. Jerzego. Współcześnie Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (widok z wieży kościoła farnego)

Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny / Kościół pw. Św Mikołaja / Kościół św. Jerzego. Współcześnie Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (widok z wieży kościoła farnego)

Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny / Kościół pw. Św Mikołaja / Kościół św. Jerzego. Współcześnie Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (widok z wieży kościoła farnego) / niem. Dirschau. St. Georgenkirche

obiekty widoczne:

  • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
  • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
  • Wisła
  • fragment obecnej ulicy Mestwina (daw. Hintergasse, St. Georgen Hintere, St. Georgen Hintergasse)
  • budynek przy ul. Zamkowej 6 – obiekt widoczny w tle (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)

obiekty powiązane:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)

osoby powiązane:

  • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6

datowanie:

około 1899/1900 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [fotokarta – jedna z pierwszych korespondencyjnych kart fotograficznych ze zdjęciem naklejonym na karton pocztówkowy, karty tego typu weszły do obiegu pod koniec XIX wieku, w celu upiększenia fotografie na korespondentkach wtapiano w malowane / litografowane tło; patrz: „Dawne pocztówki” J. Kotłowski, s. 19]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (tak zwana fotokarta – fotografia wtapiana w malowane / litografowane tło; karta bromosrebrowa z dodatkowymi zdobieniami graficznymi: kwiaty) ; wyd. W. Kranz, Buchhandlung, Dirschau [Tczew]
  • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]
  • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 19 września 1901 roku (adresowana do Berlina; pozostałe dane korespondencyjne nieczytelne)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne Dirschau [Tczew] z datą 20.09.1901 i „Bestellt vom Postamte” [zamówienie pocztowe] z datą 21.09.[1901]

sygnatura:

Poczt720

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content