Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny / Kościół pw. Św Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / Współcześnie Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (widok z wieży kościoła farnego)

Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny / Kościół pw. Św Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / Współcześnie Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (widok z wieży kościoła farnego)

Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny / Kościół pw. Św Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / Współcześnie Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (widok z wieży kościoła farnego) – niem. Dirschau. St. Georgenkirche

obiekty / miejsca widoczne:

 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) / obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • Wisła
 • budynki przy obecnej ulicy Mestwina (daw. Hintergasse, St. Georgen Hintere, St. Georgen Hintergasse)
 • budynek przy ul. Zamkowej 6 – obiekt widoczny w tle (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • Plac Św. Grzegorza / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (daw. Plac Komuny Paryskiej; w czasach protestantów również Plac Św. Jerzego)

obiekty powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)

osoby powiązane:

 • Mestwin / Mszczuj, Mściwoj II – książę pomorski
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6

datowanie:

1899/1900 [por. pocztówka nr 720 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/2074/tczew-kosciol-podominikanski-kosciol-pw-najswietszej-maryi-panny-kosciol-pw-sw-mikolaja-kosciol-sw-jerzego-wspolczesnie-kosciol-rzymskokatolicki-pw-sw-stanislawa-kostki-przy-placu-swieteg/]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała; wyd. Bauer’s Buchhandlung (W. Kranz), Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt784

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content