Tczew. Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta – ulica Sambora / fotografia wykonana z budynku przy ulicy Sambora 4 (14 kwietnia 2006 roku)

Tczew. Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta – ulica Sambora / fotografia wykonana z budynku przy ulicy Sambora 4 (14 kwietnia 2006 roku)

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca powiązane:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)

osoby widoczne:

  • parafianie / wierni
  • Jan Morus – pierwszy dyrektor Tczewskiego Domu Kultury [w roku 1995 Tczewski Dom Kultury został połączony z Domem Kultury Kolejarza tworząc Tczewskie Centrum Kultury, w lipcu 2007 roku instytucja przeszła kolejną reorganizację, w wyniku której powstało dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki], nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie
  • Przemysław Zieliński – dziennikarz, społecznik, członek Stowarzyszenia „Dawny Tczew” / członek grupy miłośników historii „Dawny Tczew” (od 2021 roku koordynator portalu Dawny Tczew – Wirtualne Muzeum Miasta), współautor albumu „Mosty Tczewskie” (SDK, Tczew 2017)
  • Krzysztof Dulny – dziennikarz
  • Roman Małecki – radca prawny (Kancelaria Prawna Roman Małecki, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19), absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 1983 roku członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UG, działacz solidarnościowy [w marcu 1984 roku czasowo aresztowany za działalność opozycyjną i kolportowanie niezależnych wydawnictw], radny Gminy Tczew (od 1990 roku), od 2013 roku prezes Gdańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, od 2007 roku członek Prawa i Sprawiedliwości, od listopada 2014 roku radny Powiatu Tczewskiego (w latach 2014-2018 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów), działacz samorządowy uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności (na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej)
  • Henryk Laga – regionalista, członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie (sekretarz ZKP OK Tczew)
  • Stefan Kukowski – plastyk, działacz społeczny, pedagog, inicjator wielu akcji charytatywnych i patriotycznych, pomysłodawca i organizator tczewskiego „Orszaku Trzech Króli”, Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni nauczyciel wychowania plastycznego i wychowania technicznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, komendant szkolny Ochotniczych Hufców Pracy, członek Rady Głównej OHP, doradca Komendanta Głównego OHP, w latach 2012-2016 wiceprezes Oddziału Gdańskiego Związku Polskich Chórów i Orkiestr, w latach 2010-2017 członek Rady Senatu Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pomysłodawca oraz organizator wystaw i ekspozycji publicznych (m.in. „Wystawa Tronów Papieskich” – Zamek w Gniewie, „Kapłan” – wystawa o ks. Jerzym Popiełuszce), współautor publikacji „Stalinizm, czyli ostrzeżenie historii”, projektant [S. Kukowski zaprojektował ponad dwieście tablic, medali oraz monumentów, m.in. memorium Tczewskiego Panteonu Katyńskiego, tablicę pamiątkową 750-lecia Miasta Tczewa – Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, tablicę „Hołd i Pamięć” – Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Obelisk 16 Tczewskiego batalionu Saperów w Nisku, itd.), laureat Samburii [nagroda Starosty Powiatu Tczewskiego]

osoby powiązane:

  • ksiądz Piotr Wysga – prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej; obecnie proboszcz senior w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie [6 czerwca 1965 roku Piotr Wysga przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, jako motto na drogę kapłańską przyjął słowa: „Wiem, komu zawierzyłem”; obowiązki wikariusza tczewskiej fary ks. Wysga pełnił przez ponad 20 lat; jako administrator kościoła farnego coraz częściej przejmował obowiązki chorującego księdza proboszcza Wacława Preisa; 1 stycznia 1988 roku sam został ustanowiony proboszczem tczewskiej parafii staromiejskiej]

data:

14 kwietnia 2006 roku

hasła przedmiotowe:

Tczew, religia, Tczew – obrzędy religijne, Droga Krzyżowa, Droga Krzyżowa Tczew, Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta, X Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Wielki Tydzień, Wielki Tydzień Tczew, kwiecień 2006, kościoły Tczew, kościół katolicki, Wielkanoc, Fara, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Stare Miasto, kościół Stare Miasto, Wielki Piątek, wierni, parafianie, ulica Sambora, ulica Sambora 4, Henryk Laga, Roman Małecki, Przemysław Zieliński, Jan Morus, Krzysztof Dulny, Stefan Kukowski, fotografia grupowa, zdjęcie grupowe

uwagi:

fotografia barwna

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

sygnatura:

XV1-7733/RZS   

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content