Tczew. Widok na obecną ulicę J. Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt)

Tczew. Widok na obecną ulicę J. Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt)

Tczew. Widok na obecną ulicę J. Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt)

obiekty widoczne:

 • pierwszy budynek poczty znajdujący się w rejonie dawnego Przedmieścia Gdańskiego (obiekt wybudowany w 1850 roku u zbiegu Szosy Gdańskiej i ulicy Pocztowej [obecnie ul. Obrońców Westerplatte i Jarosława Dąbrowskiego]; w roku 1905 w rejonie dawnego Przedmieścia Gdańskiego wzniesiono okazały gmach pocztowy wyposażony w nowoczesną centralę telefoniczną / współcześnie: Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. J. Dąbrowskiego 7; autor projektu: Karol Hempel)
 • budynek dawnego sądu grodzkiego przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6 / współcześnie siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta: czytelnia popularnonaukowa, czytelnia internetowa, sekretariat, dyrekcja (czas powstania obiektu: 1847 rok; rozbudowa: 1878 rok)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 16/16A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku),
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (rozwidlenie ulic Mickiewicza i Krótkiej, tak zwany Skwer różany; czas powstania obiektu: druga połowa XIX wieku, obiekt mieszkalno-usługowy wybudowany dla rodziny kupieckiej Sommerfeldów; zmodernizowany / rozbudowany na początku XX wieku; kolejny właściciel (około 1907 roku): Alfons Rutkowski)
 • kamienica przy ulicy J. Dąbrowskiego 20 – obiekt widoczny w tle (czas powstania: koniec XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy J. Dąbrowskiego 4 [„W. Liebig Uhrmacher” / zegarmistrz] (czas powstania obiektu: około 1898 roku)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy J. Dąbrowskiego 5 [„Mehl&Getreide Handlung M. Lebrecht” / sprzedaż ziarna, mąki, zbóż]
 • kamienica narożna przy ulicy Kościuszki 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku; w latach 1929-1939 na parterze budynku mieścił się sklep papierniczy Ignacego Fortuny oraz Drukarnia Pośpieszna i Wytwórnia Stempli Ignacego Fortuny; po zakończeniu II wojny światowej Fortunowie powrócili do Tczewa, gdzie reaktywowali rodzinny interes)
 • fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt)

osoby powiązane:

 • Alfons Rutkowski – kupiec, właściciel kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Sommerfeld – rodzina kupiecka, właściciele kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • M. Lebrecht – kupiec
 • W. Liebig – zegarmistrz
 • Karol Hempel – architekt / projektant
 • Ignacy Fortuna – kupiec, wydawca „Głosu Porannego”, właściciel Drukarni Pośpiesznej, fundator figury Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (obecne osiedle Staszica)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1901 [po wybudowaniu kamienicy przy ob. ulicy J. Dąbrowskiego 16/16A] –1904 [przed wybudowaniem okazałego budynku pocztowego wyposażonego w centralę telefoniczną / obecny: Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. J. Dąbrowskiego 7; autor projektu: Karol Hempel]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. W. Kranz, Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt761

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content