Tczew. Widok na obecną ulicę J. Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt) / niem. Dirschau. Poststrasse

Tczew. Widok na obecną ulicę J. Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt) / niem. Dirschau. Poststrasse

Tczew. Widok na obecną ulicę J. Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt) / niem. Dirschau. Poststrasse

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 16/16A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • budynek przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (siedziba kolejno: Hotelu Kronprinz von Preussen, Grand Hotelu, Hotelu Miejskiego; Hotel Kronprinz von Preussen założony został przed 1882 rokiem [patrz: „Wiadomości potoczne” sierpień 1882 – luty 1883 / informacja o budowie sali koncertowej w Hotelu Księcia Następcy Tronu], obiekt wraz z przyległymi zabudowaniami uległ zniszczeniu w wyniku pożaru do którego doszło 20 listopada 1897 roku; budynek w obecnym kształcie wzniesiono w latach 1914-1917)
 • kamienica przy obecnej ulicy J. Dąbrowskiego 4 [opatrzona szyldem „W. Liebig Uhrmacher” / zegarmistrz] – obiekt widoczny w tle; por. pocztówka 758: https://skarbnica.tczew.pl/2300/tczew-widok-na-obecna-ulice-jaroslawa-dabrowskiego-daw-adolf-hitler-strasse-marszalka-pilsudskiego-pocztowa-postrasse-berliner-vorstadt/ (czas powstania obiektu: około 1898 roku)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy J. Dąbrowskiego 5 [opatrzona szyldem „Mehl&Getreide Handlung M. Lebrecht” / sprzedaż ziarna, mąki, zbóż] – obiekt widoczny w tle ; por. pocztówka nr 758: https://skarbnica.tczew.pl/2300/tczew-widok-na-obecna-ulice-jaroslawa-dabrowskiego-daw-adolf-hitler-strasse-marszalka-pilsudskiego-pocztowa-postrasse-berliner-vorstadt/
 • kamienica przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (rozwidlenie ulic Mickiewicza i Krótkiej, tak zwany Skwer różany; czas powstania obiektu: druga połowa XIX wieku, obiekt mieszkalno-usługowy wybudowany dla rodziny kupieckiej Sommerfeldów; zmodernizowany / rozbudowany na początku XX wieku; kolejny właściciel (około 1907 roku): Alfons Rutkowski)
 • ratusz staromiejski – w kadrze widoczny fragment wieży (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt)

obiekty powiązane (widoczne w kadrze w niewielkim fragmencie:

 • nieistniejący współcześnie budynek znajdujący się w rejonie obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego 11 (budynek dawnego kina należącego do Edwarda Gandrasa [kino Igrzyska Świetlne, inne nazwy: Bałtyk, Światowid, Apollo]; po wojnie obiekt przebudowany na potrzeby kina „Wisła”, od roku 2006 pawilony usługowo-handlowe)

osoby powiązane:

 • Friedrich Wilhelm Victor August Ernst von Hohenzollern – ostatni następca tronu (niem. Kronprinz) Prus i Niemiec, syn cesarza Wilhelma II i Augusty Wiktorii ze Szlezwika-Holsztynu-Augustenburga
 • A. Müller – właściciel hotelu Kronprinz [Następca Tronu]
 • Wilhelm Back – późniejszy właściciel hotelu Kronprinz [Następca Tronu]
 • Edward Gandras – właściciel budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 11, właściciel budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 12, właściciel kina „Igrzyska świetle” (inne nazwy: Bałtyk / Światowid / Apollo) działającego w nowym budynku powstałym w 1917 roku w sąsiedztwie obiektu hotelowego
 • W. Liebig – zegarmistrz
 • M. Lebrecht – kupiec
 • Alfons Rutkowski – kupiec, właściciel kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Sommerfeld – rodzina kupiecka, właściciele kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

1901 [po wybudowaniu kamienicy przy ob. ulicy J. Dąbrowskiego 16/16A] – 1908 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna)
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim
 • karta pocztowa adresowana do miejscowości Bromberg / współcześnie: Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego (pozostałe dane adresata nieczytelne)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Olschöwen [Olszewo Węgorzewskie – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Budry] / data nieczytelna, niewyraźna (prawdopodobnie 24.03.1909)

sygnatura:

Poczt770

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content