Tczew. Portal mostu drogowego (kratowniczego) / niem. Dirschau. Portal der alten Brücke

Tczew. Portal mostu drogowego (kratowniczego) / niem. Dirschau. Portal der alten Brücke

Tczew. Portal mostu drogowego/ kratowniczego – Dirschau. Portal der alten Brücke

obiekty widoczne:

  • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
  • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

  • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)

osoby powiązane:

  • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
  • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
  • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
  • Gustav Bläser – rzeźbiarz

datowanie:

1900 [informacja odręcznie zapisana na rewersie karty pocztowej] ; por. dodatkowo typ pocztówki – karta pocztowa fotograficzna [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie odręcznie zapisana informacja o następującej treści: „In Preussen, um 1900, Kr. Preuss Stargard / Westpreussen bei Danzig” [Prusy, 1900 rok, okręg Preuss Stargard / współcześnie: Starogard Gdański, Prusy Zachodnie]
  • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych

sygnatura:

Poczt775

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content