Tczew. Mosty przez Wisłę. Portal zachodni – portal mostu kratowniczego / drogowego

Tczew. Mosty przez Wisłę. Portal zachodni – portal mostu kratowniczego / drogowego

Tczew. Mosty przez Wisłę. Portal zachodni – portal mostu kratowniczego / drogowego

obiekty widoczne:

 • most drogowy w kadrze widoczny wyłącznie portal mostu drogowego (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy – w kadrze widoczny fragment obiektu (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) z przysłoniętymi reliefami autorstwa Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • przęsło mostowe

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą

osoby powiązane (budowniczowie XIX-wiecznych mostów tczewskich):

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego
 • Gustaw Bläser – niemiecki rzeźbiarz urodzony w Düsseldorfie

datowanie:

okres międzywojenny; około 1930 roku (por. datowanie w identycznym widoku: https://skarbnica.tczew.pl/3698/tczew-most-drogowy-3/)

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt12

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content