Tczew. Lodołamacze na Wiśle

Tczew. Lodołamacze na Wiśle

Tczew. Lodołamacze na Wiśle / niem. Eisbrecher auf der Weichsel

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą (w kadrze widoczny fragment obiektu)
 • lodołamacze – w tym prawdopodobnie lodołamacz „KUNA” (statek / lodołamacz zbudowany w roku 1884 w stoczni Danziger Schiffswerft & Kesselschmiede Feliks Devrient w Gdańsku dla pruskiej administracji wodno–żeglugowej rzeki Wisły; kolejno nadawano mu nazwy „FERSE”, „MARDER”, „KUNA„; wycofany z eksploatacji w latach 60. XX wieku; obecnie pływa jako statek muzealno-szkoleniowy)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

ok. 1899 [przed wysłaniem karty pocztowej; por. data zapisana odręcznie na awersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Georg Stilke, Berlin
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 24 sierpnia 1900 roku
 • na odwrocie dwie nazwany miejscowe: Reval (współcześnie: Tallin – stolica Estonii) i Eydtkuhnen Russland (współcześnie: Ejtkuny / Czernyszewskoje – miejscowość położona w obwodzie kaliningradzkim nieopodal granicy z Republiką Litewską)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

 • na odwrocie dwa stemple pocztowe / korespondencyjne (jeden z nieczytelną datą, drugi z datą 8.05.1936)
 • na rewersie dwa znaczki pocztowe Deutsches Reich (w tym jeden z wizerunkiem Adolfa Hitlera)
 • na rewersie odręczny dopisek: „Marke sind falser” odnoszący się do znaczków pocztowych [por. datę zapisaną odręcznie na awersie karty pocztowej z widocznym na stemplu pocztowym rokiem 1938 i wizerunkiem Adolfa Hitlera na znaczku pocztowym]

sygnatura:

Poczt801

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content