Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I / niem. Dirschau. Kaiser Wilhelm-Denkmal

obiekty widoczne:

 • pomnik Cesarza Wilhelma I / chodzi o Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen (nieistniejący współcześnie pomnik zlokalizowany w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego: w sąsiedztwie Parku im. Mikołaja Kopernikakamienicy narożnej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 oraz dawnego Kaiserin Auguste Victoria-Schule – Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii [daw. Centrum Edukacji Dorosłych, od stycznia 2014 roku siedziba Urzędu Miasta] ; 30 stycznia 1920 roku marynarze polscy ściągnęli z cokołu figurę Wilhelma na znak sprzeciwu wobec 148-letniej niewoli pruskiej)
 • godło cesarskie (orzeł z głową zwróconą w prawą stronę)
 • tarcza herbowa Królestwa Prus

obiekty / miejsca powiązane (niewidoczne w kadrze / znajdujące się w sąsiedztwie pomnika cesarza Wilhelma I):

 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (czas powstania obiektu: 1891 rok; jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej; w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum; od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • kamienica przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1900 rok)
 • Park im. Mikołaja Kopernika / daw. Cmentarz ewangelicki

osoby powiązane:

 • Georg Renatus Mayer-Steglitz – autor pomnika
 • Wilhelm I Hohenzollern wł. Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen – cesarz niemiecki
 • Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga – cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma II (ostatniego władcy Prus)

datowanie:

1900 [po wzniesieniu pomnika Cesarza Wilhelma I] – 1917 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 15 kwietnia 1918 roku (adresat: Fritz Kirkmann)
 • karta pocztowa adresowana do Stadthagen / współcześnie: Stadthagen – miasto powiatowe położone w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Schaumburg)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Elbing [Elbląg] z datą 15.04.1918
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa] / zbiór Ireneusz Dunajski

sygnatura:

Poczt808

zbiór I. Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content