Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 – tylna fasada budynku

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 – tylna fasada budynku

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 – tylna fasada budynku / niem. Dirschau. Mädchenschule

obiekty widoczne:

  • szkoła żeńska (Mädchenschule) / szkoła staromiejska / w latach 1920-1930 Szkoła Morska / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1 (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914, w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym, dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; pod koniec wojny, podobnie jak inne budynki szkolne, obiekt przeznaczony został na potrzeby koncentrowanych w mieście niemieckich jednostek wojskowych )

osoby powiązane:

  • kmdr Antoni Garnuszewski – inżynier komunikacji, założyciel tczewskiej Szkoły Morskiej (dyrektor placówki), autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej oraz zastępca dyrektora gdyńskiego Urzędu Morskiego

osoby widoczne:

  • rekonwalescenci tczewskiego lazaretu zlokalizowanego przy ówczesnej ul. Starogardzkiej / Szosa Starogardzka (obecnie ul. Szkoły Morskiej 1)
  • personel tczewskiego lazaretu zlokalizowanego przy ówczesnej ul. Starogardzkiej / Szosa Starogardzka (obecnie ul. Szkoły Morskiej 1)

datowanie:

po 1912 roku [po wybudowaniu obiektu szkolnego przy obecnej ul. Szkoły Morskiej 1] / prawdopodobnie lata 1914-1916 [lazaret dla rannych żołnierzy zlokalizowany przy ówczesnej ul. Starogardzkiej / Szosa Starogardzka]

polskojęzyczny podpis znajdujący się w sąsiedztwie oryginalnego nadruku niemieckojęzycznego, pochodzi z okresu międzywojennego (po roku 1920, czyli po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski, mieszkańcy miasta, nie posiadając jeszcze wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki już istniejące na rynku wydawniczym: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, starali się zatuszować pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie (wyłącznie dane korespondencyjne)
  • pocztówka adresowana do miejscowości Palędzie – pow. poznański / współcześnie: Palędzie – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo)
  • polskojęzyczny podpis: Tczew. Szkoła Morska nadrukowany po roku 1920 – po przyłączeniu Tczewa do Polski, po założeniu przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego tczewskiej placówki

uwagi:

brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt816

zbiór I. Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *