Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / niem. Dirschau. Mädchenschule

obiekty widoczne:

  • szkoła żeńska (Mädchenschule) / szkoła staromiejska / w latach 1920-1930 Szkoła Morska / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1 (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914, w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym, dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; pod koniec wojny, podobnie jak inne budynki szkolne, obiekt przeznaczony został na potrzeby koncentrowanych w mieście niemieckich jednostek wojskowych)

osoby powiązane:

  • kmdr Antoni Garnuszewski – inżynier komunikacji, założyciel tczewskiej Szkoły Morskiej (dyrektor placówki), autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej oraz zastępca dyrektora gdyńskiego Urzędu Morskiego

datowanie:

1912 [po wybudowaniu obiektu szkolnego przy obecnej ul. Szkoły Morskiej 1] – 1914 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. M.R.D. [M. Renner Dirschau]
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 25 września 1915 roku (adresat: Gymn. (Gimnazjalista) Franciszek [Ksawery] Lange / Collegium Marianum w Pelplinie)

uwagi:

  • oderwany znaczek pocztowy
  • na odwrocie widoczny fragment stempla pocztowego (nieczytelny)

sygnatura:

Poczt815

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content