Tczew. Ulica Czatkowska. Tczewska Stocznia Rzeczna – widok od strony wałów wiślanych

Tczew. Ulica Czatkowska. Tczewska Stocznia Rzeczna – widok od strony wałów wiślanych

Pierwsze wzmianki o warsztatach naprawy łodzi i statków rzecznych w tczewskim porcie zimowym sięgają lat 1888-1889. W dwudziestoleciu międzywojennym warsztaty rozbudowano, poszerzono basen portowy, a także wydzielono teren pod budowę przyszłych obiektów stoczniowych. Po 1945 roku kompleks budynków warsztatowych podlegał Państwowemu Zarządowi Wodnemu w Tczewie, zaś po roku 1950 Gdańskiej Stoczni Rzecznej.

Powstanie samodzielnego zakładu w Tczewie datuje się na marzec 1954 roku. W zaledwie cztery lata później, w roku 1958, przystąpiono do rozbudowy tczewskiej stoczni rzecznej. W latach 1958-1963 wzniesiono murowane hale produkcyjne oraz halę prefabrykacji kadłubów, zmechanizowano wyciągi stoczniowe, wyposażono pochylnię w dźwig samojezdny, wydzielono pomieszczenia biurowe (dział technologiczny, dział konstrukcyjny). Budowę statków rozpoczęto od współpracy z Gdańską Stocznią Rzeczną. Pierwszą samodzielnie zbudowaną jednostką pływającą był holownik „Flisak” (1961). W roku 1964 firma zatrudniała 409 pracowników. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych liczba zatrudnionych wzrosła do niemal 1000 osób, tym samym tczewski zakład stał się jednym z największych zakładów przemysłowych na terenie miasta.

W latach 1968-1970 w TSR rozpoczęto produkcję obiektów hydrotechnicznych, w tym jazów sektorowych oraz śluz.
1 kwietnia 1971 roku do Tczewskiej Stoczni Rzecznej włączono bazę Żeglugi Gdańskiej w Elblągu. W 1991 roku, po przejęciu zakładu przez Gminę Miejską Tczew i przemianowaniu Tczewskiej Stoczni Rzecznej na Stocznię Tczew Sp. z o.o., skupiono się głównie na produkcji kadłubów holowników morskich, pogłębiarek oraz statków rybackich eksportowanych do Danii, Niemiec i Holandii. Produkcja ta okazała się jednak nieopłacalna. Dnia 22 września 2004 roku, w związku z brakiem perspektyw prywatyzacyjnych i pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, Sąd Rejonowy w Gdańsku podjął decyzję o wszczęciu postępowania upadłościowego. Mimo problemów finansowych
i znaczącej redukcji zatrudnienia produkcja trwała nieprzerwanie. Do ostatecznej likwidacji Stoczni Tczew Sp. z o.o. doszło w 2011 roku. W dwa lata później dawną stocznię rzeczną wykupiła firma Admiral Boats S.A. z Bojana.

Przykładowe jednostki produkowane przez Tczewską Stocznię Rzeczną:

 • pchacze (typu Bizon, Muflon, Tur, Koziorożec, Daniel)
 • pontony motorowe
 • holowniki
 • barki pchane
 • pogłębiarki
 • kadłuby statków pasażerskich
 • prom pasażerski „Motława” (na zlecenie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku)
 • modele badawczo-prototypowe
 • spulchniacze hydrauliczne
 • kutry hydrograficzne
 • pogłębiarki ssąco-refulujące PSR-450 H i PSR-700 H
 • statki rybackie (jako produkt eksportowy)
 • 2 statki o wyporności 499 BRT (dla armatora brytyjskiego)
 • 2 pełnomorskie szkoleniowe trawlery rybackie (dla armatora libijskiego)

obiekty widoczne:

 • basen PBW i Tczewskiej Stoczni Rzecznej / daw. port zimowy [basen użytkowany przez Tczewską Stocznię Rzeczną oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego; do PWB należała lewa część basenu]
 • pochylnia
 • hala produkcyjna Wydziału W1 – lewa strona kadru; za pochylnią
 • warsztaty Wydziału W2 – za pochylnią (na 1 piętrze: pomieszczenia biurowe: biuro kierownictwa Wydziału W1 i W2, zaplecze socjalne: szatnia, stołówka, przychodnia zakładowa)
 • portiernia nr 2
 • warsztaty Wydziału W2 – prawa strona kadru
 • hala produkcyjna Tczewskiej Stoczni Rzecznej – prawa strona kadru (za wałem)
 • nieistniejące współcześnie budynki przy ulicy Czatkowskiej (dawniej teren Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego) – dolna część zdjęcia
 • barki Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego – lewa strona kadru

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

zagadnienia gospodarcze, gospodarka wodna, przemysł, stocznia rzeczna 

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, ulica Czatkowska, Tczewska Stocznia Rzeczna, Stocznia rzeczna Tczew, PBW, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie, basen Tczewskiej Stoczni Rzecznej, basen PBW, basen Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego, port zimowy, pochylnia, portiernia, portiernia nr 2, hala produkcyjna Wydział W1, warsztaty Wydział W2, hala produkcyjna Tczewskiej Stoczni Rzecznej, hala produkcyjna TSR, barki, barki PBW, barki Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego, lata 80. XX wieku, Tczewska Stocznia Rzeczna lata 80. XX wieku, około 1985 roku

data:

lata 80. XX wieku [około 1985 roku]

opis fizyczny:

 • fotografia czarno-biała
 • wymiary: 18,2 x 23,9 cm

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

sygnatura:

VI4f-999/RZS         

numer albumu:

2

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content