Tczew. Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta. Modernizacja – rewitalizacja siedziby głównej MBP przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6

Tczew. Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta. Modernizacja – rewitalizacja siedziby głównej MBP przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6: czytelnia popularnonaukowa, mediateka, sekretariat, dyrekcja (czas powstania obiektu: 1847 rok; rozbudowa: 1878 rok; pierwotnie siedziba sądu grodzkiego; w okresie II wojny światowej Amtsgericht – niemiecki Sąd Rejonowy)
  • Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – w kadrze widoczny fragment tczewskiego magistratu [obiekt wzniesiony w roku 1908 w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; w budynku swoją siedzibę miały kolejno: starostwo tczewskie, wyodrębnione w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego oraz Urząd Miejski (od roku 1990)]
  • kamienica przy ulicy Kościuszki 24 (czas powstania obiektu: 1891 rok; wł. Emma Hauer; częściowo zachowana stolarka okienna)
  • betoniarka
  • samochody osobowe
  • samochód dostawczy
  • znaki drogowe

O modernizacji gmachu głównego MBP / M. Mykowska, artykuł „Remont zabytkowego gmachu biblioteki”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 5 (354) / 2021:

Do końca października ma potrwać gruntowna przebudowa zabytkowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6.
Obecnie trwają prace przy realizacji stropów międzykondygnacyjnych, wykonywane są posadzki w pomieszczeniach piwnic oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych od środka. Zdemontowano wtórne kraty zewnętrzne okienne, rozpoczęto montaż stolarki okiennej. Przystąpiono do prac konserwatorskich na elewacjach ceglanych. Przygotowano wykop pod fundamentowanie podszybia windy.
Zadanie, na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew, wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. Koszt inwestycji to 7 mln zł.
Zadanie jest dofinansowane z funduszy unijnych i realizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

datowanie:

13 maja 2021

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kultura, biblioteki, czytelnictwo, promocja czytelnictwa, placówki kultury Tczew, architektura, rewitalizacja, modernizacja

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Kościuszki, ulica Kościuszki 24, ulica J. Dąbrowskiego, ulica Jarosława Dąbrowskiego, ulica J. Dąbrowskiego 6, ulica Jarosława Dąbrowskiego 6, biblioteka Tczew, biblioteka Stare Miasto, MBP Tczew, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, biblioteka – ulica J. Dąbrowskiego 6 – Tczew, biblioteka – ulica Jarosława Dąbrowskiego 6 – Tczew, Urząd Miejski w Tczewie, Urząd Miejski – Plac Piłsudskiego 1 – Tczew, Urząd Miejski – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – Tczew, prace budowlane, prace remontowe, ELBUD Gdańsk S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A., Rewitalizacja – Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, fundusze unijne, Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, betoniarka, samochód osobowy, samochody osobowe, samochód dostawczy, znaki drogowe, Tczew maj 2021, Tczew 13.05.2021, Tczew 13 maja 2021, wystawa wydarzenia 2021

autor zdjęcia

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego, Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XVI2b-22874/RZS

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content