Tczew. Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta. Przekazanie kronik Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej do zbiorów Sekcji Historii Miasta MBP w Tczewie

Tczew. Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta. Przekazanie kronik Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej do zbiorów Sekcji Historii Miasta MBP w Tczewie

miejscowość:

 • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, ulica Kościuszki 2

osoby widoczne:

 • Janusz Landowski – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, koordynator Festiwali Kociewskich im. Romana Landowskiego, współautor publikacji „Kociewie noszą w sercu. Festiwale Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego 2008-2018”, laureat Nagrody Prezydenta Miasta Tczewa za działalność na rzecz kultury (2018 rok), syn Romana Landowskiego (1937-2007) – pisarza, regionalisty, Honorowego Obywatela Miasta Tczewa
 • Krzysztof Korda – doktor nauk humanistycznych, historyk, od 2015 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, bezpartyjny działacz społeczno-polityczny, regionalista, były członek Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, współtwórca Kociewskiej Biblioteki Internetowej, do 2010 roku prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, w latach 2006-2014 radny miasta Tczewa, w latach 2010-2014 przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie, obecnie członek Zarządu Powiatu Tczewskiego, laureat Kociewskiego Pióra 2018, laureat Skry Ormuzdowej 2015 – nagrody przyznawanej przez Kolegium Redakcyjne i zespół redakcyjny „Pomeranii”, autor publikacji „Ks. ppłk Józef Wrycza (19884-1961): biografia historyczna”, współautor publikacji „Kaszuby przez wieki: poradnik dla nauczycieli uczących własnej historii i kultury Kaszubów”, „Kociewie w pigułce”, „Tczew 1920: droga do Niepodległej”, „Postacie z Kociewia: śladami nieznanych działaczy społeczno-kulturalnych XVII-XX wieku”, „Patroni i nazwy tczewskich ulic”, itd.

instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej – XIII kadencja (skład Rady TMZT oraz Komisji Rewizyjnej / 2019 rok):

 • Janusz Landowski – prezes Rady TMZT
 • Eleonora Lewandowska – wiceprezes Rady TMZT
 • Jolanta Jank – wiceprezes Rady TMZT
 • Jarosław Bartoszewski – sekretarz Rady TMZT
 • Aneta Gruszczyńska – skarbnik Rady TMZT
 • Teresa Chyła – członek Rady TMZT
 • Maria Wasiewicz Galińska – członek Rady TMZT
 • Edwin Kreft – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Aleksander Markowski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Grażyna Sołtanowicz – sekretarz Komisji Rewizyjnej

działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – najważniejsze inicjatywy / wydarzenia – zestawienie z lat 1970-2004 (za: Roman Landowski, 35 lat dla Tczewa i regionu, 2004):

 • 24 marca 1970 roku – powołanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [TMZT powołuje Zgromadzenie Założycielskie złożone z 73 uczestników konferencji popularnonaukowej; TMZT przyjmuje statut i wybiera Radę oraz Komisję Rewizyjną; funkcję prezesa Rada powierza Czesławowi Glinkowskiemu]
 • 18 marca 1973 roku – powstanie pierwszego koła terenowego TMZT [przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej]
 • 14 grudnia 1973 roku – Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej / zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze; rozpoczęcie II kadencji TMTZ; objęcie stanowiska prezesa TMZT przez Zygmunta Kułakowskiego
 • 12 stycznia 1978 roku – nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej Józefowi Dylkiewiczowi
 • 14 marca 1980 roku – zorganizowanie sesji popularnonaukowej z okazji 10. rocznicy powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [sesja zorganizowana pod kierownictwem naukowym profesora Edwina Rozenkranza]
 • 13 grudnia 1981 roku – zawieszenie działalności Towarzystwa na skutek ogłoszenia w kraju stanu wojennego
 • 16 kwietnia 1983 roku – rozpoczęcie IV kadencji TMZT [stan na kwiecień 1983: 254 członków zwyczajnych, 19 członków zbiorowych]; nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej: Czesławowi Glinkowskiemu, Mieczysławowi Haftce, doktorowi Józefowi Milewskiemu, profesorowi Edwinowi Rozenkranzowi oraz docentowi Przemysławowi Smolarkowi
 • 1985 rok – formalne utworzenie przez Prezydenta Miasta Tczewa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w strukturze Tczewskiego Domu Kultury (1 września 1985), pierwsze posiedzenie Rady Programowej KKE, powierzenie funkcji przewodniczącego Rady doktorowi Józefowi Milewskiemu (13 września 1985)
 • 1986 rok – wydanie przez Kociewski Kantor Edytorski pierwszych publikacji zwartych; opublikowanie pierwszego numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, do roku 1993 stanowiącego organ TMZT
 • 14 marca 1987 roku – zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze rozpoczynające V kadencję TMZT; objęcie przez Romualda Wentowskiego stanowiska prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 1990 rok – udział w wyborach samorządowych do tczewskiej Rady Miejskiej w ramach Listy Stowarzyszeń Regionalnych [mandaty uzyskuje pięciu przedstawicieli TMZT]; rozpoczęcie VI kadencji pod przewodnictwem Józefa Golickiego [po rezygnacji Józefa Golickiego z funkcji prezesa TMZT, stanowisko powierzone zostaje w roku 1999 Brygidzie Małafiejskiej]
 • 24 listopada 2000 roku – oficjalne otwarcie II Kongresu Kociewskiego współorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 20 luty 2003 roku – Walne Zebranie Członków TMZT rozpoczynające IX kadencję Towarzystwa oraz okres prezesury Antoniny Witosińskiej; przyznanie godności Członka Honorowego TMZT czterem członkom założycielom z 1970 roku: Amelii Landowskiej, Romanowi Landowskiemu, Zycie Myszce oraz Romualdowi Wentowskiemu
 • 28 maja 2004 roku – uzyskanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej statusu organizacji pożytku publicznego

O przekazaniu zbiorów – fragment artykułu „Bezcenne zbiory w tczewskiej bibliotece”, tekst: Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 2 (351) / 2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczew wzbogaciła się o kolejne bezcenne materiały archiwalne, systematyzujące wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora. Tym razem do zbiorów Sekcji Historii Miasta trafiło dziesięć kronik Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, wśród nich między innymi:

 • bogato zdobiona kronika fotograficzna „Rozwój miasta Tczewa. XXX-lecie PRL. Lata 1945-1975” (tom I i II), zawierająca wykaz tczewskich parków, skwerów, zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej
 • kronika 60-lecia szkolnictwa morskiego „Szkoła Morska w Tczewie”
 • kronika 60-lecia Chóru Męskiego „Echo”
 • kronika fotograficzna „Rozwój miasta Tczewa do 1945 roku”
 • kronika Muzeum Wisły w Tczewie obejmująca lata 1978-1984
 • dwutomowy album poświęcony  tczewskim pomnikom oraz miejscom pamięci narodowej

Kroniki, będące dotąd w posiadaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, przekazał na ręce dyrektora tczewskiej książnicy, dra Krzysztofa Kordy, prezes TMZT Janusz Landowski. (…)
Pozyskane materiały zostaną w najbliższym czasie zdigitalizowane, opracowane, a w przyszłości również opublikowane na stronie Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej.

datowanie:

19 stycznia 2021

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kultura, biblioteki, archiwa, placówki kultury Tczew, historia, historia Tczewa, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica T. Kościuszki, ulica Tadeusza Kościuszki, ulica T. Kościuszki 2, ulica Tadeusza Kościuszki 2, biblioteka Tczew, biblioteka Stare Miasto, MBP Tczew, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, biblioteka – ulica T. Kościuszki 2 – Tczew, biblioteka – ulica Tadeusza Kościuszki 2 – Tczew, kroniki, materiały archiwalne, Sekcja Historii Miasta, Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, TMZT, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Roman Landowski, Krzysztof Korda, Tczew styczeń 2021, Tczew 19 stycznia 2021, Tczew 19.01.2021, wystawa wydarzenia 2021

autor zdjęcia

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego, Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XVI2b-22857/RZS

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content