Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2003 roku. Na zdjęciu Zenon Odya oraz Jerzy Kubicki – Tczewianin Roku 2002

Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2003 roku. Na zdjęciu Zenon Odya oraz Jerzy Kubicki – Tczewianin Roku 2002

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 / daw. kolejno: Hala Miejska, Miejski Dom Kultury Robotniczej, Dom Kultury Kolejarza (do roku 1995), Tczewski Dom Kultury, Tczewskie Centrum Kultury [czas powstania obiektu: 1910 rok; historia Centrum Kultury i Sztuki sięga roku 1975, kiedy to w dawnym Domu Socjalnym Pomorskiej Fabryki Gazomierzy przy ul. Kołłątaja powstał Tczewski Dom Kultury; w roku 1995 Tczewski Dom Kultury został połączony z Domem Kultury Kolejarza tworząc Tczewskie Centrum Kultury; w lipcu 2007 roku instytucja przeszła kolejną reorganizację w wyniku której powstało dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki]

osoby widoczne (od lewej):

  • Jerzy Kubicki (1933-2017) – instruktor muzyczny, wieloletni dyrygent / kapelmistrz Harcerskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Moniuszki w Tczewie, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa 2004, Tczewianin Roku 2002, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz Szkoły Muzycznej II-go stopnia Wydział Instruktorski, wychowawca wielu pokoleń harcerzy-muzyków, Kawaler Medalu „Pro Domo Trsoviensi”, pedagog uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (na wniosek prezydenta miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego)
  • Zenon Odya – w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, samorządowiec uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (2010), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)

pozostałe osoby widoczne:

  • członkowie Chóru Męskiego „Echo” [Chór Męski „Echo” – rok założenia: 1923; od 1991 roku w strukturach Tczewskiego Centrum Kultury (współcześnie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie); dyrygenci / kierownicy muzyczni: Ludwik Sumiński (1923-1934), Leon Galiński (1934-1966), Elżbieta Grzenkowska-Hawryluk (1966-2002), Leszek Gołąb (od 2002); więcej: https://ckis.tczew.pl/warsztaty/chor-meski-echo]

Obchody 30 stycznia 2003 (relacja) / Sylwia Winkelmann „Święto już po raz jedenasty: uroczysta sesja Rady Miejskiej”, Gazeta Tczewska nr 6/667, 6.02.2003 r.

W 1992 roku Rada Miejska w Tczewie ustanowiła datę 30 stycznia Dniem Tczewa. Tego dnia bowiem oddziały Armii Pomorskiej (…) generała Józefa Hallera weszły do Tczewa, by dopełnić historycznego aktu przyłączenia Tczewa do macierzy. Działo się to 30 stycznia 1920 roku. Już od dziesięciu lat właśnie tego dnia odbywają się uroczyste sesje Rady Miejskiej Tczewa, podczas których przyznawane są honorowe wyróżnienia samorządu tczewskiego. (…)
Stało się już tradycją, że w uroczystościach tych biorą udział przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, dostojnicy kościoła pelplińskiego oraz tczewianie zasłużeni dla miasta. (…)
Obchody 83. rocznicy powrotu Tczewa do macierzy rozpoczął referat okolicznościowy „Refleksje o ojczyźnie i wychowaniu patriotycznym wczoraj i dziś”, który wygłosił radny Kazimierz Ickiewicz (…) – Dzisiejsza uroczystość jest okazją do refleksji na temat naszej ojczyzny i wychowania patriotycznego. Przemiany w kraju nie zawsze idą w odpowiednim kierunku, powodują często zatracenie wartości, między innymi dobrze rozumianego patriotyzmu – mówił Kazimierz Ickiewicz. – Dziś te wartości trzeba odkryć na nowo. Patriotyzm trzeba widzieć w połączeniu z narodem, ale przede wszystkim z rodziną, bowiem to właśnie w rodzinie rodzą się obywatele, tam uczą się, czym jest miłość do ojczyzny. (…)
Po zakończonym referacie przyszedł czas na wyróżnienie tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem, które może przyznać rada miejska. (…) W tym roku (…) władze samorządowe tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa nadały Romanowi Landowskiemu. (…) Wyróżnienie wręczył prezydent miasta Zenon Odya i przewodniczący rady miejskiej Zenon Drewa. – Przyznam, że dzień dzisiejszy jest jednym z ważniejszych dni mojego życia – powiedział w podziękowaniu Roman Landowski. – W tym mieście stało się wszystko, co najważniejsze w moim życiu. Dalej będę w twórczości upamiętniać przeszłość i tradycje tego miasta. (…)
Po wręczeniu najwyższego wyróżnienia nadszedł czas na medal „Pro Domo Trsoviensi” – odznaczenia lokalnego przyznawanego za szczególne zasługi oddane miastu. Głos zabrał Mistrz Kapituły Medalu Czesław Glinkowski. – Kapituła Medalu po rozpoznaniu wniosków postanowiła przyznać Medal „Pro Domo Trsoviensi” Urszuli Giełdon za całokształt ponad czterdziestoletniej pracy pedagogiczno-wychowawczej, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów miasta w ramach pracy Rady Miejskiej, a szczególnie za ponad 23-letnią działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem – ogłosił Czesław Glinkowski. – Medal „Pro Domo Trsoviensi” przyznajemy także Norbertowi Jatkowskiemu za długoletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Tczewa, a szczególnie za pracę kwatermistrzowską i wychowawczą w Harcerskiej Orkiestrze Dętej. Medal „Pro Domo Trsoviensi” otrzymuje również Stanisław Zaczyński za ponad czterdziestoletnie gromadzenie faktów z historii Tczewa oraz bieżące fotograficzne dokumentowanie wydarzeń z życia.
– Dziś zostało już tak wiele powiedziane, że mi pozostaje tylko powiedzieć dziękuję – stwierdził Stanisław Zaczyński. Do tych podziękowań dołączył się także Norbert Jatkowski. – Czuję się ogromnie zaszczycona – powiedziała z kolei Urszula Giełdon. – Medal ten jest sumą wielu działań – to niepełnosprawni motywowali mnie do działania, dzięki nim nauczyłam się pokory. Ale nie można teraz spocząć na laurach. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. I obiecuję, że całe moje działanie będzie dla domu… „pro domo”… (…)
Nagrodę Prezydenta Miasta Tczewa „Tczewianin Roku” oraz wyróżnienia można otrzymać za wybitne osiągnięcia i zasługi dla miasta i jego mieszkańców. (…) – Są wśród nas ludzie, którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi, którzy promują nasze miasto – powiedział prezydent Zenon Odya (…) W tym roku postanowiłem nominować do tej nagrody trzy osoby: Jerzego Kubickiego, Jerzego Kurka i Andrzeja Semborowskiego. Ogłaszam, że Tczewianinem Roku 2002 został Jerzy Kubicki za upowszechnianie kultury muzycznej. Jerzy Kurek otrzymuje wyróżnienie za sprawne zarządzanie i rozwój prowadzonej przez siebie firmy. Andrzej Semborowski zaś otrzymuje wyróżnienie za zdobycie złotego medalu na olimpiadzie w Melbourne. (…)
Uroczystą sesję Rady Miejskiej uświetniły występy chóru męskiego „Echo”, który w bieżącym roku obchodzi osiemdziesięciolecie swojego istnienia. Została również odprawiona uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Tczewa i powiatu tczewskiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Bernarda Szlagi.

Obchody 30 stycznia 2003 / „30 stycznia Dniem Tczewa – fotoreportaż”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 2/151, luty 2003 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Dnia Tczewa odbyła się 30 stycznia 2003 roku w Tczewskim Domu Kultury. Do Tczewa przyjechało wielu znamienitych gości. (…) Uroczystości rozpoczął Chór Męski „Echo”, który towarzyszył obchodom przez cały wieczór. Podczas uroczystej sesji samorząd Tczewa wręczył swoje honorowe wyróżnienia.
Honorowym Obywatelem Tczewa został Roman Landowski za zaangażowanie na rzecz Tczewa i regionu kociewskiego oraz promocję naszego miasta i twórczość pisarską.
Medalami „Pro Domo Trsoviensi” zostali odznaczeni: Urszula Giełdon (…) Norbert Jatkowski (…) Stanisław Zaczyński.
Prezydent Odya wręczył swoją nagrodę i wyróżnienia. „Tczewianinem Roku 2002” został Jerzy Kubicki, kapelmistrz Harcerskiej Orkiestry Dętej. (…) Wyróżnienia otrzymali:
Jerzy Kurek – prezes Pomorskiej Fabryki Drożdży za sprawne zarządzanie i harmonijny rozwój PFD w roku jubileuszu 70-lecia firmy.
Andrzej Semborowski za promowanie i upowszechnianie sportu, a w szczególności za reprezentowanie Tczewa i Polski w Igrzyskach Mistrzów Sportu w Australii, gdzie zdobył złoty medal w pchnięciu kulą.
Wieczorem w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została msza święta w intencji mieszkańców Tczewa i Powiatu Tczewskiego.
Koncelebrował ją ks. biskup Jan Bernard Szlaga, będący zarazem Honorowym Obywatelem Miasta Tczewa.

datowanie:

30 stycznia 2003

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczno-polityczne, obchody, obchody miejskie, uroczystości, historia, nagrody, wyróżnienia, chór, muzyka, muzyka chóralna, harcerstwo, ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego, orkiestra Tczew, Harcerska Orkiestra Dęta

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, CKiS Tczew, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, CKiS – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, Zenon Odya, Jerzy Kubicki, Jerzy Kubicki (1933-2017), dyrygent, kapelmistrz, Tczewianin Roku 2002, Harcerska Orkiestra Dęta Tczew, Harcerska Orkiestra Dęta im. Stanisława Moniuszki w Tczewie, Chór Męski Echo, Chór Męski Echo Tczew, chórzyści Tczew, 80-lecie Chóru Męskiego Echo, 80 lat Chóru Męskiego Echo Tczew, Tczew 1920, powrót Pomorza do Polski, powrót Pomorza do Polski 1920, powrót Tczewa do Polski, powrót Tczewa do Polski 1920, 83. rocznica powrotu Tczewa do Polski, Dzień Tczewa, Dzień Tczewa 30 stycznia 2003, Tczew 30 stycznia 2003, Tczew 30.01.2003, lata dwutysięczne

autor zdjęcia

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-11381/RZS 

numer albumu:

145

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content