Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2009 roku. Na zdjęciu Stanisław Tomczyk, Andrzej Semborowski [na drugim planie], ks. Piotr Wysga i prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2009 roku. Na zdjęciu Stanisław Tomczyk, Andrzej Semborowski [na drugim planie], ks. Piotr Wysga i prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 / daw. kolejno: Hala Miejska, Miejski Dom Kultury Robotniczej, Dom Kultury Kolejarza (do roku 1995), Tczewski Dom Kultury, Tczewskie Centrum Kultury [czas powstania obiektu: 1910 rok; historia Centrum Kultury i Sztuki sięga roku 1975, kiedy to w dawnym Domu Socjalnym Pomorskiej Fabryki Gazomierzy przy ul. Kołłątaja powstał Tczewski Dom Kultury; w roku 1995 Tczewski Dom Kultury został połączony z Domem Kultury Kolejarza tworząc Tczewskie Centrum Kultury; w lipcu 2007 roku instytucja przeszła kolejną reorganizację w wyniku której powstało dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki]

osoby widoczne:

  • Andrzej Semborowski [za Stanisławem Tomczykiem] – nauczyciel, trener, fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku [obecnie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku], w latach 1990-1998 radny miasta Tczewa z ramienia Komitetu Obywatelskiego AWS (wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu), radny powiatu tczewskiego I, III i IV kadencji (przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu), od 1 marca 1983 roku starszy wykładowca Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu UG, zastępca kierownika d/s administracyjnych Studium WFiS UG, w latach 1968-1973 czołowy zawodnik Polski w dziesięcioboju, w latach 1978–1996 trener reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych, wychowawca medalistów Paraolimpiady i Mistrzostw Europy, od 1983 roku członek NSZZ Solidarność, od 2007 roku członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UG, multimedalista (Światowe Igrzyska Sportowe – 5 złotych medali, 3 srebrne medale, Mistrzostwa Świata – 3 srebrne medale, Mistrzostwa Europy – 3 brązowe medale, Halowe Mistrzostwa Europy w San Sebastian – brązowy medal), Tczewianin Roku 2002, działacz społeczny uhonorowany między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony działacz Kultury Fizycznej”, Odznaką „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, laureat Samburii 2011 [nagroda Starosty Powiatu Tczewskiego]
  • Stanisław Tomczyk – pediatra, w latach 2006-2010 radny Sejmiku Pomorskiego
  • prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski – kardiochirurg, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Tczewianin Roku 2000, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, uczestnik kongresów naukowych organizowanych przez prestiżowe kliniki kardiochirurgiczne Europy, obu Ameryk i Azji, autor i współautor ponad 300 prac naukowych z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyń oraz chirurgii onkologicznej, autor patentu „Zewnętrzny stabilizator serca”, ordynator w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, twórca ośrodka transplantacji w Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku / nagrody i wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Piotr Wysga – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, w latach 1988-2016 proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, od 2016 roku proboszcz senior (Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Obchody 30 stycznia 2009 / M.M. „Dzień Tczewa – nagrody dla zasłużonych dla miasta. Jan Rogowski – honorowym obywatelem Tczewa, Alicja Gajewska – Tczewianką Roku 2008”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa nr 2/218, luty 2009 r.

30 stycznia Tczew obchodzi swoje święto. Ten dzień to corocznie okazja do uhonorowania tych, którzy najbardziej zasłużyli się dla miasta. I tym razem sypnęło nagrodami. Tczewowi przybył nowy honorowy obywatel. To najważniejsze wyróżnienie tczewskiego samorządu otrzymał prof. Jan Rogowski, wybitny kardiochirurg. Tczewianką Roku 2008 została Alicja Gajewska, dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły. Przybyło też czterech kawalerów medalu Pro Domo Trsoviensi, nagrody i stypendia otrzymali najlepsi sportowcy i trenerzy.
O początkach Tczewa i lokalnego samorządu mówił podczas uroczystej sesji Włodzimierz Mroczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Przypomniał o tym, że tczewski samorząd ma już 750 lat. – Z dokumentów historycznych wynika, że już w 1258 r. istniała w Tczewie Rada Miejska – mówił W. Mroczkowski. – Powstanie Rady Miejskiej w Tczewie za przyzwoleniem księcia Sambora II wyprzedziło lokację miasta, która nastąpiła w 1260 r. Jest to jedyny tego typu przypadek w Polsce. Tczewska Rada Miejska utworzona została wcześniej niż uważane dotąd za najstarsze w naszym państwie organy samorządowe we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, które w tych miastach powstały kilka lub kilkanaście lat po nadaniu im praw miejskich. (…) Sesja była też okazją do podziękowania Dariuszowi Zimnemu za pracę w Radzie Miejskiej. D. Zimny był radnym przez 10 lat. Z dniem 1 stycznia br. zrezygnował z mandatu w związku z podjęciem pracy w innym mieście i opuszczeniem Tczewa. O patriotyzmie i przywiązaniu do ojczyzny mówił Kazimierz Ickiewicz. – (…) Ojczyzna to dobro i wartość fundamentalna. To wspólnota ludzi, wiary, kultury, ziemi, tradycji. Dzień 30 stycznia obchodzony przez nas jako Dzień Tczewa to też przejaw naszego patriotyzmu, miłości do ojczyzny.
Po zakończeniu oficjalnych wystąpień przyszedł czas na najważniejsze tego dnia wyróżnienia. Prof. Jan Rogowski otrzymał, przyznany mu już podczas sesji w listopadzie ubiegłego roku, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Tym samym jest dwudziestą osobą, której przyznano to najwyższe wyróżnienie tczewskiego samorządu. – Jestem wzruszony i zaszczycony tym wyróżnieniem – powiedział Jan Rogowski. W pracy to pacjent powierza w moje ręce to, co jest dla niego najważniejsze – swoje zdrowie i życie. Dzisiaj państwo powierzyliście mi to, co dla Tczewa najważniejsze – tytuł honorowego obywatela miasta. Z Tczewem łączy mnie bardzo wiele. Jestem tczewianinem, tutaj się wychowałem, ukształtowałem zawodowo, tutaj założyłem rodzinę. Prof. Jan Rogowski to wybitny kardiochirurg, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku. Przez 5 lat pracował w tczewskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w szpitalu, gdzie w 1985 roku uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. W 1986 roku został asystentem w Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobył II stopień specjalizacji oraz rozszerzył swój warsztat zawodowy o specjalizację z kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2000 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. (…) W 2004 roku uzyskał stopień
profesora nadzwyczajnego. (…) Dzięki staraniom profesora, w kierowanej przez niego Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, jako piątej w Polsce, dokonano przeszczepu ludzkiego serca. Wybitne osiągnięcia Jana Rogowskiego zostały wcześniej zauważone i docenione przez Prezydenta Miasta, który wyróżnił profesora tytułem „Tczewianin Roku”.
Alicja Gajewska, dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły, została uhonorowana nagrodą prezydenta miasta – Tczewianin Roku 2008. – W najskrytszych marzeniach nie przypuszczałam, że dostąpię tego zaszczytu. Ogromnie się cieszę – powiedziała laureatka. A. Gajewska od podstaw stworzyła nową kulturalną instytucję w mieście. Przez dwa lata od otwarcia, CWRDW stało się miejscem tętniącym życiem, organizującym m.in. wystawy, lekcje regionalizmu i historii, spacery po mieście (…), warsztaty artystyczne. (…) W 2008 r. CWRDW zdobyło główną nagrodę w konkursie 7 Cudów Unijnych Funduszy, zainicjowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wyróżnienia nagrody Tczewianin Roku 2008 otrzymali: Stefan Kukowski – za promocję XXV Tczewskiego Festiwalu Pieśni Chóralnej i XV Ogólnopolskich Spotkań Chórów Męskich w Tczewie, w roku jubileuszowym 85-lecia Chóru Męskiego „ECHO” oraz za działania związane z przygotowaniem „Wigilii 2008 dla mieszkańców Tczewa”, a także Józef Ziółkowski – za przygotowanie wystaw: „Tczew od osady do współczesności”, „Tczew miastem kolejarzy” stanowiących materiał historyczno – dokumentalny naszego miasta (…) – Nagroda Tczewianina Roku przyznawana jest od 13 lat – przypomniał Mirosław Pobłocki, wiceprezydent Tczewa. – Pierwszą laureatką została Iwona Malmur. Do tej pory prezydent przyznał 9 nagród głównych i 25 wyróżnień.
Kapituła medalu „Pro Domo Trsoviensi” przyjęła do swojego grona kolejnych czterech kawalerów. Medale otrzymali:
– Kazimierz Ickiewicz – za popularnonaukową twórczość dotyczącą historii Tczewa oraz wieloletnią aktywną pracę na rzecz oświaty i samorządności Tczewa;
– Józef Bejgrowicz – za wybitne osiągnięcia w sportach siłowych i propagowanie tej dyscypliny sportu;
– Jan Stachowiak – za długoletnią działalność na rzecz sportowego środowiska kolejarzy zrzeszonych w KKS „Unia”;
– Bernard Kapich – za długoletnią działalność w społecznym ruchu śpiewaczym na terenie Tczewa.
To nie wszystkie nagrody, jakie przekazano podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Czesława i Jerzy Kubiccy otrzymali podziękowania za pół wieku pracy z Harcerską Orkiestrą Dętą. Wyróżnienia Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego (sekcji wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie) – „Pierścień Mechtyldy” otrzymali: Zygmunt Bukowski, zmarły w ubiegłym roku prozaik, dramaturg, rzeźbiarz, malarz, społecznik, Andrzej Wędzik, regionalista (…) oraz prof. Kazimierz Denek, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Honorowy Obywatel Tczewa (…)
Podziękowania za współpracę z Konwentem Organizacji Kombatanckich otrzymali płk. Zdzisław Świniarski, dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, st. chor. Marek Antonowicz z tejże jednostki oraz Tadeusz Żmijewski, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki.
Mieczysław Chrzanowski (…) uhonorowany został za całokształt pracy na rzecz kombatantów (…) oraz szczególny udział w stworzeniu Konwentu, który zjednoczył organizacje kombatanckie z Tczewa i powiatu.
Uroczystą sesję uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tczewie.

datowanie:

30 stycznia 2009

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczno-polityczne, obchody, obchody miejskie, uroczystości, historia, nagrody, wyróżnienia, medycyna, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, lekarz, kardiochirurg, pediatria, pediatra, duchowieństwo, kościół rzymskokatolicki, zagadnienia wyznaniowe, sport

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Stare Miasto, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, CKiS Tczew, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, CKiS – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, Jan Rogowski, prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski, prof. Jan Rogowski, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, Tczewianin Roku, Tczewianin Roku 2000, Stanisław Tomczyk, Piotr Wysga, ks. Piotr Wysga, Andrzej Semborowski, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30.01.2009, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30 stycznia 2009, Tczew 1920, powrót Pomorza do Polski, powrót Pomorza do Polski 1920, powrót Tczewa do Polski, powrót Tczewa do Polski 1920, 89. rocznica powrotu Tczewa do Polski, Dzień Tczewa, Dzień Tczewa 30 stycznia 2009, Tczew 30 stycznia 2009, Tczew 30.01.2009, lata dwutysięczne

autor zdjęcia

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-11907/RZS 

numer albumu:

114

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content