Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 12. W kadrze widoczne wnętrze kaplicy przy ul. Rokickiej. Lata dziewięćdziesiąte

Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 12. W kadrze widoczne wnętrze kaplicy przy ul. Rokickiej. Lata dziewięćdziesiąte

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

kaplica drewniana; pot. betlejemka – wnętrze [czas powstania obiektu: 1980 rok; kierownik budowy: Jan Gil; pierwszą Mszę św. odprawiono w suchostrzyckiej kaplicy 8 grudnia 1980 roku (w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny); 21 grudnia 1980 roku uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ówczesny biskup pomocniczy chełmiński Zygfryd Kowalski; w ceremonii wzięli udział: proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła ks. Stanisława Cieniewicza, dziekan dekanatu tczewskiego ks. Wacław Preis oraz kanclerz Kurii Biskupiej ks. Andrzej Śliwiński (późniejszy biskup elbląski); kaplicę rozebrano w październiku 1997 roku]

obiekty / miejsca powiązane:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ulica Rokicka – świątynia budowana w latach 1982-1998, największy kościół Diecezji Pelplińskiej
    [Początki Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NMP Matki Kościoła sięgają przełomu lat 70. i 80. XX wieku. To właśnie wówczas podjęto decyzję o utworzeniu samodzielnej parafii na terenie dynamicznie rozwijającego się osiedla Suchostrzygi. Budowę świątyni, według projektu prof. dra hab. Leopolda Taraszkiewicza, rozpoczęto we wrześniu 1982 roku. Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawował ksiądz proboszcz Stanisław Cieniewicz, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej Solidarności. Dwa lata później, 11 czerwca 1984 roku, biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił i wmurował kamień węgielny w narożną część ściany wieńcowej świątyni pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie. We wrześniu 1998 roku odbyła się uroczysta konsekracja kościoła w której uczestniczyło 250 kapłanów oraz 15 tysięcy wiernych; konsekracji dokonali: Nuncjusz Apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk oraz Pierwszy Biskup Pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga] / więcej: http://www.nmp-tczew.pelplin.opoka.org.pl/index.php/historia
  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie, ulica Topolowa [budowę obiektu rozpoczęto 17 grudnia 1987 roku; 23 lutego 1991 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, która formalnie rozpoczęła działalność nieco wcześniej – 1 września 1990 roku; 24 kwietnia 1992 roku oddano do użytku budynki wchodzące w skład tak zwanego kompleksu sportowego; 3 czerwca 1995 roku suchostrzyckiej placówce nadano imię olimpijczyka – Bronisława Malinowskiego]

osoby widoczne:

uczennice Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie

datowanie:

maj 1995

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościół rzymskokatolicki, liturgia katolicka, obrzędy religijne, uroczystości religijne, sakramenty święte, komunia, pierwsza komunia święta, dzieci

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Osiedle Suchostrzygi, ulica Rokicka, ulica Rokicka 1, Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Parafia NMPMK Tczew, kaplica, kaplica drewniana, betlejemka, kaplica – Parafia NMP Matki Kościoła – Tczew, kaplica – ulica Rokicka 1 – Tczew, szkoła podstawowa, klasa II, SP 12 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie, klasa II – Szkoła Podstawowa nr 12 – Tczew, Tczew maj 1995, lata 90. XX wieku

uwagi:

  • fotografia barwna
  • zdjęcie grupowe

sygnatura:

Fot2401

ze zbiorów prywatnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content