Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie. Uczniowie szkół podstawowych nr 4 i 8. W kadrze widoczny kościół przy ul. Rokickiej 1 (w budowie). Lata osiemdziesiąte

Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie. Uczniowie szkół podstawowych nr 4 i 8. W kadrze widoczny kościół przy ul. Rokickiej 1 (w budowie). Lata osiemdziesiąte

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie (Osiedle Suchostrzygi, Osiedle Bajkowe) – świątynia budowana w latach 1982-1998, największy kościół Diecezji Pelplińskiej
[Początki Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NMP Matki Kościoła sięgają przełomu lat 70. i 80. XX wieku. To właśnie wówczas podjęto decyzję o utworzeniu samodzielnej parafii na terenie dynamicznie rozwijającego się osiedla Suchostrzygi. Budowę świątyni, według projektu prof. dra hab. Leopolda Taraszkiewicza, rozpoczęto we wrześniu 1982 roku. Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawował ksiądz proboszcz Stanisław Cieniewicz, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej Solidarności. Dwa lata później, 11 czerwca 1984 roku, biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił i wmurował kamień węgielny w narożną część ściany wieńcowej świątyni pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie. We wrześniu 1998 roku odbyła się uroczysta konsekracja kościoła w której uczestniczyło 250 kapłanów oraz 15 tysięcy wiernych. Konsekracji dokonali: Nuncjusz Apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk oraz Pierwszy Biskup Pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga] / więcej: http://www.nmp-tczew.pelplin.opoka.org.pl/index.php/historia

obiekty / miejsca powiązane:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Tczewie, ulica Warskiego [współcześnie: Szkoła Podstawowa nr 4 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, ulica Władysława Jagiełły]
  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie, ulica Rutkowskiego [współcześnie: Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie, ulica Armii Krajowej 70]

osoby widoczne:

  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie
  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Tczewie
  • Stanisław Cieniewicz / Stanisław Hieronim Cieniewicz – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1964-1966 wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, w latach 1966-1970 wikariusz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, w latach 1970-1978 wikariusz Parafii św. Józefa w Tczewie, od 1980 roku proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020; „za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej”), dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku), diecezjalny duszpasterz ludzi pracy (lata 90. XX wieku), diecezjalny duszpasterz policji (od 1995 roku)
  • Andrzej Kmiecik – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1986-1992 wikariusz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, od 2001 roku proboszcz Parafii Świętej Marii Magdaleny w Strzepczu
  • Jan Ostrowski – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1987-1994 wikariusz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, od 2002 roku proboszcz Parafii Świętego Michała Archanioła w Lipuszu

datowanie:

maj 1989

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościół rzymskokatolicki, liturgia katolicka, obrzędy religijne, uroczystości religijne, sakramenty święte, komunia, pierwsza komunia święta, dzieci, księża, kapłani, duchowieństwo, architektura, budownictwo, obiekty sakralne, parafie Tczew, parafie tczewskie

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Osiedle Bajkowe, ulica Rokicka, ulica Rokicka 1, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Kościół NMP Matki Kościoła w Tczewie, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kościół – ulica Rokicka 1 – Tczew, Kościół NMP Matki Kościoła – ulica Rokicka 1 – Tczew, budowa kościoła, budowa kościoła Tczew, szkoła podstawowa, klasa III, SP 8 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie, SP 4 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Tczewie, klasa III – Szkoła Podstawowa nr 8 – Tczew, klasa III – Szkoła Podstawowa nr 4 – Tczew, Jan Ostrowski, ks. Jan Ostrowski, Andrzej Kmiecik, ks. Andrzej Kmiecik, Stanisław Cieniewicz, ks. Stanisław Cieniewicz, Tczew maj 1989, lata 80. XX wieku

uwagi:

  • fotografia barwna
  • zdjęcie grupowe

sygnatura:

Fot2404

ze zbiorów prywatnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content