Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – niem. Dirschau. Kreishaus

obiekty widoczne:

  • Starostwo / obecnie: Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa, wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
  • nieistniejący współcześnie obiekt sąsiadujący z tczewskim starostwem / Urzędem Miejskim opatrzony szyldem Holz&Kohlen Carl von Tadden (skład węgla i drewna)
  • kamienica przy ulicy M. Kopernika 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt widoczny w tle; czas powstania: 1903 rok, pierwszy właściciel: G. Wilke)

osoby widoczne:

  • przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

  • Carl von Tadden – kupiec, właściciel składu węgla i drewna, właściciel kamienic przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14, w latach 1898-1929 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
  • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

1909 [po wybudowaniu obiektu przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – dawne Starostwo / obecnie UM Tczew] – ok. 1913

por. dodatkowo widok zaprezentowany na awersie karty pocztowej nr 824: https://skarbnica.tczew.pl/2478/tczew-starostwo-obecnie-urzad-miejski-przy-placu-marszalka-jozefa-pilsudskiego-1/

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Schaar

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt26

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content