Tczew. Panorama miasta – widok z mostu drogowego

Tczew. Panorama miasta – widok z mostu drogowego

Tczew. Panorama miasta – widok z mostu drogowego

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • Szkoła Czerwona / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • przystań do przeładunku drewna (zniszczona przez powódź w 1924 roku)
 • tory kolejowe
 • tartak parowy znajdujący się na terenach nadrzecznych od 1881 roku (obiekt należący pierwotnie do G. Wilkego – właściciela kamienicy przy obecnej ul. Zamkowej 13 / kamienica z przełomu XIX i XX)
 • kamienica przy ul. Zamkowej 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?); wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów); w parterowej części obiektu mieściły się pierwotnie pomieszczenia sklepowe)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około 1905 roku)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18  / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • budynek przy ul. Zamkowej 5 (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1913 rok)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Zamkowej 17 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją i obowiązującym współcześnie nazewnictwem

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • Szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)

osoby powiązane:

 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel ciągu kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9, właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6

datowanie:

po 1914 [po wybudowaniu kamienic bliźniaczych przy obecnej ulicy Zamkowej 19A i 19B]; prawdopodobnie 1920-1939 [okres międzywojenny; por. nadruk w języku polskim na awersie karty pocztowej, wydawnictwo polskie POLWID Bydgoszcz ]

opis fizyczny:

 • pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. nakładem Wydawnictwa POLWID Bydgoszcz (z adnotacją: Przedruk wzbroniony)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (nadawca: V. Czwiklinski [Ćwikliński], adresat: Frau Hempfler)
 • karta pocztowa adresowana do Mewe / współcześnie: Gniew – miasto w woj. pomorskim, w powiecie tczewskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gniew
 • na awersie nadruk: Tczew. Widok ogólny

uwagi:

 • na odwrocie fragment stempla pocztowego / korespondencyjnego [Tczew] (brak daty)
 • oderwany znaczek pocztowy

sygnatura:

Poczt58

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content