Tczew. Dawna szkoła żeńska. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1

Tczew. Dawna szkoła żeńska. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1

Tczew. Dawna szkoła żeńska. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1 / niem. Dirschau. Mädchenschule Wpr. [Westpreussen]

obiekty widoczne:

  • Szkoła żeńska [Mädchenschule] / w latach 1920-1930 Szkoła Morska / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; pod koniec wojny, podobnie jak inne budynki szkolne, obiekt przeznaczony został na potrzeby koncentrowanych w mieście niemieckich jednostek wojskowych)

osoby powiązane:

  • kmdr Antoni Garnuszewski – inżynier komunikacji, założyciel tczewskiej Szkoły Morskiej (dyrektor placówki), autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej oraz zastępca dyrektora gdyńskiego Urzędu Morskiego

datowanie:

około 1912 roku [po wybudowaniu obiektu szkolnego przy obecnej ul. Szkoły Morskiej 1; przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała z koloryzowanym na błękit niebem; wyd. Johann Lukowski, Beuthen [Bytom]
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: Hedwig Glander)
  • karta pocztowa adresowana do Selgenau, Kreis Kolmar i. Posen / współcześnie: Zelgniewo – wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim; Powiat Kolmar in Posen – powiat, znajdujący się w latach 1818-1920 w granicach rejencji bydgoskiej w Prowincji Poznańskiej

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 26.12.1913 roku

sygnatura:

Poczt139

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content